Powrót do listy

POKRYWA KOMORY SILNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aby otworzyć, pociągnij dźwignię 1.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Odblokowanie zabezpieczenia pokrywy komory silnika

Aby otworzyć, lekko unieś maskę, następnie unieś łopatkę 2 umieszczoną na środku maski.

Otwieranie pokrywy komory silnika

Podnieś maskę, wyjmij podporę 4 z mocowania 5 i, ze względów bezpieczeństwa, umieść ją koniecznie w gnieździe 3.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Zamykanie pokrywy komory silnika

Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy żaden przedmiot nie pozostał w komorze silnika.

W celu zamknięcia pokrywy, ustawić ponownie podporę 4 w mocowaniu 5. Chwycić pokrywę pośrodku przedniej krawędzi, obniżyć do wysokości około 30 cm nad przednim pasem i puścić. Zamek zostanie zablokowany samoczynnie pod ciężarem pokrywy komory silnika.

Po każdej naprawie wykonywanej w komorze silnika, należy upewnić się, czy nie zostały w niej żadne przedmioty (ściereczka, narzędzia itd.).

Mogłyby one uszkodzić silnik lub spowodować pożar.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie pokrywy.

Upewnić się, że nic nie utrudnia działania blokady (żwir, szmatka, itd.).

W przypadku nawet niewielkiego uderzenia w osłonę chłodnicy lub pokrywę komory silnika, należy jak najszybciej zlecić wykonanie kontroli zamka pokrywy Autoryzowanemu Partnerowi marki.

POKRYWA KOMORY SILNIKA