Powrót do listy

POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Płyn chłodzący

W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się między oznaczeniami „MINI” i „MAXI” na zbiorniku 1.

Uzupełnić poziom przy zimnym silniku, zanim spadnie do poziomu „MINI”.

Częstotliwość kontroli poziomu płynu

Poziom płynu w układzie chłodzenia należy systematycznie kontrolować (brak płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika).

W razie konieczności uzupełnienia płynu, należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest naszych służb technicznych, które gwarantują:

- zabezpieczenie przed zamarzaniem;

- ochronę antykorozyjną układu chłodzenia.

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Przy rozgrzanym silniku nie wolno przeprowadzać żadnych napraw układu chłodzenia.

Ryzyko oparzeń.

Płyn hamulcowy

Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu.

Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

Poziom 2

Poziom płynu obniża się równocześnie ze zużywaniem się okładzin hamulcowych, jednak nie powinien on nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego „ MINI ”.

Aby sprawdzić zużycie tarczy i bębna we własnym zakresie, należy pobrać dokument zawierający opis procedury kontroli z ASO lub ze strony internetowej.

Napełnianie

Każda naprawa układu hamulcowego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętego pojemnika).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb

Napełnianie

Po wyłączeniu silnika, zdjąć korek 3. Napełniać do momentu aż płyn będzie widoczny, a następnie założyć korek.

Płyn

Płyn do spryskiwaczy szyb (płyn niezamarzający w zimie).

Kontrola poziomu

Użyj „pipety zamykanej korkiem”. W tym celu zatkać palcem otwór 4, odkręcić korek i sprawdzić poziom na bagnecie przymocowanym do korka.

Uwaga: regularnie sprawdzać poziom napełnienia zbiornika, uzupełniając płyn przed wyjazdem w trasę.

Dysze spryskiwaczy

W celu ustawienia wysokości dysz spryskiwaczy szyby przedniej należy zwrócić się do autoryzowanego partnera marki.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń