Powrót do listy

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: Uzupełnianie, napełnianie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uzupełnianie oleju - napełnianie

Samochód musi być zaparkowany na poziomym podłożu, a silnik musi być wyłączony i musi być zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

- Odkręcić korek 1;

- uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami „mini“ i „maxi“ na bagnecie pomiarowym 2 wynosi od 1,5 do 2 litrów, zależnie od typu silnika);

- odczekać około 10 minut, aż olej spłynie;

- sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Po odczytaniu poziomu, należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu lub całkowicie dokręcić korek bagnetu.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania poziomu oleju lub napełniania układu.

Nie wolno przekroczyć poziomu „maxi“ ani nie należy zapomnieć o dokręceniu korka 1 i włożeniu na miejsce bagnetu 2.