Powrót do listy

REFLEKTORY PRZEDNIE: wymiana żarówek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostęp do żarówek

Po lewej stronie pojazdu konieczne jest rozmontowanie przewodu doprowadzającego powietrze A, aby uzyskać dostęp do żarówek. W tym celu:

- usuń zaciski 3;

- odkręć śrubę 2;

- naciśnij górną część zatrzasków 1 mocujących w celu uwolnienia przewodu doprowadzającego powietrze A;

- przesuń przewód doprowadzający powietrze A do przodu pojazdu, aby go wyjąć.

Po wymianie żarówek koniecznie zamontuj ponownie przewód doprowadzający powietrze A. W tym celu postępuj w odwrotnej kolejności.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Po prawej stronie pojazdu konieczne jest rozmontowanie wlewu 4 zbiornika spryskiwaczy szyb, aby uzyskać dostęp do żarówek. W tym celu:

- odkręć wlew 4;

- pociągnij za wlew 4.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Światło kierunkowskazu

Obrócić o ćwierć obrotu oprawkę żarówki 5 i wyjąć żarówkę.

Typ żarówki: PY21W.

Po zamontowaniu żarówki, należy się upewnić, czy została ona prawidłowo zablokowana.

Światło mijania z żarówką halogenową

Aby zmienić żarówkę:

- zdjąć osłonę B;

- obróć o ćwierć obrotu oprawkę żarówki 6;

- wyjmij żarówkę.

Typ żarówki: H7.

Światło drogowe z żarówką halogenową

Aby zmienić żarówkę:

- zdjąć osłonę C;

- obróć o ćwierć obrotu oprawkę żarówki 7;

- wyjmij żarówkę.

Typ żarówki: H7.

Użyć koniecznie żarówek o obniżonej emisji promieniowania ultrafioletowego U.V.55W, aby nie zniszczyć plastikowego klosza reflektorów.

Nie wolno dotykać szkła żarówki. Należy ją trzymać za trzonek.

Po dokonaniu wymiany żarówki należy sprawdzić, czy osłona została prawidłowo założona.

Bańki żarówek znajdują się pod ciśnieniem i w związku z tym mogą eksplodować podczas wymiany.

Ryzyko obrażeń

Światła mijania/drogowe LED 9

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Światła dzienne/pozycyjne 8

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Światła przeciwmgielne przednie 10

Ze względu na konieczność wymontowania zderzaka przedniego, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Typ żarówki: H11.

Zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami lub na wszelki wypadek, należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki w komplet zapasowych żarówek i bezpieczników.

Bańki żarówek znajdują się pod ciśnieniem i w związku z tym mogą eksplodować podczas wymiany.

Ryzyko obrażeń.

Dodatkowe reflektory

Aby wyposażyć samochód w reflektory „przeciwmgielne”, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wszelkie naprawy (jak również modyfikacje) instalacji elektrycznej muszą być dokonywane przez Autoryzowanego Partnera marki, który dysponuje niezbędnymi częściami do montażu, gdyż nieprawidłowe podłączenie może spowodować jej uszkodzenie (przewodów, podzespołów, w szczególności alternatora).

ŚWIATŁA SKRĘTU

PRZEDNIE ŚWIATŁA