Powrót do listy

REGULACJA WIĄZKI ŚWIATEŁ REFLEKTORÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W pojazdach wyposażonych w taką funkcję, element sterujący A umożliwia regulację wysokości wiązki światła w zależności od obciążenia samochodu.

Obrócić pokrętło A do dołu w celu obniżenia reflektorów i w górę - w celu ich podniesienia.

W przypadku pojazdów, które nie są wyposażone w element sterujący A, regulacja reflektorów jest automatyczna w zależności od obciążenia pojazdu.

W przypadku ustawień ręcznych

Przykłady ustawienia elementu sterującego A w zależności od obciążenia i reflektora

Reflektory halogenowe

Reflektory diodowe

Sam kierowca lub z pasażerem z przodu

0

0

Wszystkie fotele zajęte

1

1

Kierowca z pasażerami i bagażem (lub ładunkiem): obciążenie bliskie maksymalnej ładowności pojazdu

3 i 4

3

Kierowca bez pasażerów i bagażu (lub ładunku): obciążenie bliskie maksymalnej ładowności pojazdu

4

4

Poniższa tabela zawiera kilka przykładów. We wszystkich przypadkach należy ustawić element sterujący A zgodnie z obciążeniem pojazdu tak, aby reflektory oświetlały dobrze drogę i nie oślepiały innych kierowców.

Podczas jazdy w lewo pojazdem z miejscem kierowcy po lewej stronie (lub odwrotnie), należy koniecznie okresowo regulować światła podczas wizyty w warsztacie.

Tymczasowa regulacja dla pojazdów wyposażonych w reflektory halogenowe

Otworzyć osłonę silnika i odnaleźć oznaczenie B w pobliżu jednego z przednich reflektorów.

W przypadku każdego projektora, za pomocą śrubokrętu przekręcić śrubę 1 o ćwierć obrotu w kierunku oznaczonym symbolem -, aby obniżyć wiązkę światła reflektorów.

Przywrócić położenie początkowe po zakończonej jeździe: obrócić wkręt 1 o ćwierć obrotu w kierunku znaku +, aby podnieść wiązkę świateł.