Powrót do listy

WYCIERACZKA – SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Wycieraczka tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie obracać pierścień 3 dźwigni 1 aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2.

- zatrzymanie;

- przerywany bieg wycieraczek.

Wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund po wykonaniu cyklu pracy. Częstotliwość wycierania jest różna w zależności od prędkości,

- powolny, ciągły bieg wycieraczek.

W celu przerwania działania, ponownie obrócić pierścień 3.

Uwaga: w przypadku mycia pojazdu w myjni automatycznej ustawić pierścień 3 dźwigni 1 w położeniu zatrzymania, aby wyłączyć automatyczne wycieraczki.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania.

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z tylną szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

W każdym przypadku wymieniać pióra, gdy tylko zaczynają tracić sprawność: zazwyczaj należy to robić raz na rok (patrz akapit „Pióra wycieraczek: wymiana” w rozdziale 5).

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

- W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);

- upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.

Włączanie/wyłączanie wycieraczki tylnej szyby

(zależnie od wersji pojazdu)

Przejście na wsteczny bieg uruchamia tylną wycieraczkę w pozycji przerywanego biegu (jeśli działają przednie wycieraczki). Jeśli pojazd jest wyposażony w menu indywidualnych ustawień, można wybrać, czy ta funkcja ma być włączona czy ją wyłączyć. W tym celu patrz punkt „Menu osobistych ustawień pojazdu” w rozdziale 1, funkcja „Wycieraczki tylne przy cofaniu”.

W przypadku wystąpienia przeszkód na tylnej szybie (brud, śnieg itp.) wycieraczka próbuje zgarnąć wszystkie przeszkody. Jeśli jakiś przedmiot uniemożliwia ruch pióra, można je zatrzymać. Usunąć przeszkodę, odczekać około 30 sekund i ponownie włączyć wycieraczkę przy pomocy dźwigni wycieraczki.

Ostrzeżenia

- Jeżeli jest mróz, przed pierwszym uruchomieniem wycieraczek należy sprawdzić, czy pióra nie są przyklejone do szyby. Uruchomienie wycieraczki w momencie, kiedy pióro jest zablokowane przez mróz, może spowodować uszkodzenie zarówno pióra, jak i silnika wycieraczki.

- Nie uruchamiać wycieraczek, gdy szyba jest sucha. Spowoduje to przedwczesne zużycie lub uszkodzenie piór wycieraczek.

p Wycieraczka Spryskiwacz tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie popchnąć dźwignię 1 i przytrzymać ją, a następnie zwolnić.

Dłuższe przytrzymanie uruchamia nie tylko spryskiwacz, ale także trzykrotne przetarcie szyby tylnej, a po kilku sekundach jeszcze czwarte przetarcie.