Powrót do listy

POKRYWA KOMORY SILNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W celu otwarcia, pociągnąć za dźwignię 1.

Odblokowanie zabezpieczenia pokrywy komory silnika

W celu otwarcia, pchnąć zaczep 2 w lewo i w tym samym czasie podnieść pokrywę.

Otwieranie pokrywy komory silnika

Podnieść pokrywę, przytrzymując ją, i zamocować za pomocą siłowników.

Zamykanie pokrywy komory silnika

Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy żaden przedmiot nie pozostał w komorze silnika.

W celu zamknięcia pokrywy, chwycić pokrywę pośrodku jej przedniej krawędzi, obni- żyć do wysokości około 30 cm nad przednim pasem i puścić.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Nie należy opierać się o pokrywę komory silnika: możliwość przypadkowego jej zamknięcia.

Nie należy wykonywać żadnych ingerencji pod pokrywą komory silnika, gdy samochód jest w trakcie ładowania lub kiedy zapłon nie jest wyłączony.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie pokrywy.

Upewnić się, że nic nie utrudnia działania blokady (żwir, szmatka, itd.).

Po każdej naprawie wykonywanej w komorze silnika, należy upewnić się, czy nie zostały w niej żadne przedmioty (ściereczka, narzędzia itd.).

Mogłyby one uszkodzić silnik lub spowodować pożar.

W przypadku nawet niewielkiego uderzenia w osłonę chłodnicy lub pokrywę komory silnika, należy jak najszybciej zlecić wykonanie kontroli zamka pokrywy Autoryzowanemu Partnerowi marki.