Powrót do listy

POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Płyn chłodzący

W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się między oznaczeniami „MINI” i „MAXI” znajdującymi się na zbiorniku płynu chłodzącego 12.

Uzupełnić poziom przy zimnym silniku, zanim spadnie do poziomu „MINI”.

Częstotliwość kontroli poziomu płynu

Poziom płynu w układzie chłodzenia należy systematycznie kontrolować (brak płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika).

W razie konieczności uzupełnienia płynu należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest służb technicznych, które gwarantują:

- zabezpieczenie przed zamarzaniem;

- ochronę antykorozyjną układu chłodzenia.

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Nie należy wykonywać żadnych ingerencji pod pokrywą komory silnika, gdy samochód jest w trakcie ładowania lub kiedy zapłon nie jest wyłączony.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Przy rozgrzanym silniku nie wolno przeprowadzać żadnych napraw układu chłodzenia.

Ryzyko oparzeń.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Płyn hamulcowy

Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu.

Poziom 3

Poziom płynu obniża się równocześnie z zużywaniem się okładzin hamulcowych, jednak nie powinien on nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego MINI.

Jeśli chcecie Państwo sprawdzić stan zużycia tarcz i bębnów we własnym zakresie, należy zaopatrzyć się w dokumentację opisującą metodę kontroli dostępną u Autoryzowanych Partnerów lub na witrynie internetowej producenta.

Napełnianie

Każda naprawa układu hamulcowego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętej puszki).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb

Napełnianie

- Odkręcić korek 4;

- uzupełnić poziom, aż płyn będzie widoczny;

- zakręcić korek.

Płyn

Płyn do spryskiwaczy szyb (płyn niezamarzający w zimie).

Dysze spryskiwaczy

W celu odpowiedniego ustawienia dysz spryskiwaczy przedniej szyby użyć igły.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.