BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: wyłączanie-włączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odłączenie poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu

(zależnie od wyposażenia pojazdu)

Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera:

- sprawdzić, czy fotelik może być zamontowany na tym fotelu;

- bezwzględnie wyłączyć poduszkę powietrzną w przypadku montażu fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

W celu odłączenia air bag: przy zatrzymanym pojeździe i wyłączonym zapłonie nacisnąć i obrócić blokadę 1 w położenie OFF.

Przy włączonym zapłonie, sprawdzić koniecznie, czy lampka kontrolna ] na wyświetlaczu 2 świeci się i, zależnie od wersji pojazdu, czy wyświetla się komunikat „airbag pasażera odłączona”.

Lampka świeci się stale w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania fotelika dla dziecka.

Włączanie lub odłączanie poduszki powietrznej pasażera musi odbywać się na postoju.

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i ©.

W celu powrotu do stanu poduszki zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera z przodu w przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, nie należy NIGDY instalować fotelika dla dziecka w pozycji skierowanej do tyłu (tyłem do kierunku jazdy) na fotelu pasażera z przodu wyposażonym w AKTYWNĄ, CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE OBRAŻENIA.

Oznaczenia na desce rozdzielczej i naklejki A po obu stronach osłony przeciwsłonecznej pasażera 3 (wzór naklejki powyżej), przypominają o tych zaleceniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera z przodu w przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, nie należy NIGDY instalować fotelika dla dziecka w pozycji skierowanej do tyłu (tyłem do kierunku jazdy) na fotelu pasażera z przodu wyposażonym w AKTYWNĄ, CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE OBRAŻENIA.

Włączenie poduszek powietrznych po stronie pasażera z przodu

Z chwilą usunięcia fotelika dla dziecka z przedniego fotela pasażera należy ponownie włączyć poduszki powietrzne airbags, aby zapewnić pasażerowi podróżującemu z przodu ochronę w razie zderzenia.

W celu ponownego włączenia air bag: na postoju, przy wyłączonym zapłonie nacisnąć i obrócić blokadę 1 w położenie ON.

Przy włączonym zapłonie, sprawdzić koniecznie, czy lampka kontrolna ] jest zgaszona i czy lampka kontrolna zapala się na wyświetlaczu 2 na około 1 minutę po każdym uruchomieniu.

Przednia poduszka powietrzna pasażera jest włączona.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie włączania-odłączania poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu, instalowanie fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu jest zabronione.

Przewożenie innych pasażerów na przednim fotelu jest niewskazane.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Włączanie lub odłączanie poduszki powietrznej airbag pasażera musi odbywać się na postoju.

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i ©.

W celu powrotu do stanu poduszki airbag zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.