RADY ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Państwa samochód jest zgodny z normami recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zaczną obowiązywać w roku 2015.

Niektóre części pojazdu zostały zaprojektowane z myślą o możliwości powtórnego ich wykorzystania.

Te części można łatwo zdemontować, żeby je dostarczyć do firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej regulacji silnika, a także dzięki niewielkiemu zużyciu paliwa, Państwa samochód spełnia warunki obowiązujących norm ochrony środowiska. Nasza firma aktywnie uczestniczy w programie mającym na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska gazami spalinowymi i zmniejszenie zużycia energii. Jednak zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji gazów spalinowych, a także poziom zużycia paliwa, zależą w znacznej mierze od sposobu eksploatowania pojazdu. Użytkownik powinien zadbać o prawidłową obsługę i eksploatację pojazdu.

Obsługa

Warto wiedzieć, że nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska może spowodować pociągnięcie właściciela do odpowiedzialności karnej.

Ponadto, wymiana części w silniku, w układzie zasilania paliwem i układzie wydechowym na części inne niż oryginalne, zalecane przez producenta powoduje, że pojazd przestaje spełniać warunki określone przez przepisy związane z ochroną środowiska.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w książce przeglądów należy dokonywać regularnych przeglądów i regulacji samochodu w sieci Autoryzowanych Partnerów marki: dysponują oni odpowiednimi urządzeniami technicznymi, co gwarantuje prawidłową regulację zgodną z ustawieniami fabrycznymi.

Regulacje silnika

- Filtr powietrza, filtr paliwa: zapchany wkład filtra zmniejsza jego wydajność. Należy go wymienić.

- Obroty biegu jałowego: nie wymagają żadnych regulacji.

Kontrola układu oczyszczania spalin

System kontroli układu oczyszczania spalin umożliwia wykrycie nieprawidłowości w działaniu urządzenia do oczyszczania spalin.

Nieprawidłowości te mogą spowodować wydzielanie szkodliwych substancji lub uszkodzenia mechaniczne.

Ä Ta lampka na tablicy wskaźników wskazuje ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu:

Zapala się przy włączeniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika.

- Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

- jeśli lampka miga, należy zmniejszać prędkość obrotową silnika, aż przestanie. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.