Powrót do listy

SYSTEMY KONTROLI I WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:

- ABS (system zapobiegający blokowaniu kół);

- ESC system kontroli toru jazdy z kontrolą podsterowności na zakrętach i układem antypoślizgowym;

- wspomaganie nagłego hamowania;

- system pomocy przy ruszaniu pod górę;

- system wspomagający zjeżdżanie ze wzniesienia.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Ich obecność nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinna skłaniać kierowcy do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)

Podczas gwałtownego hamowania, system ABSpozwala uniknąć zablokowania kół, a więc umożliwia kontrolę nad drogą hamowania oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewrów mających na celu uniknięcie przeszkody podczas hamowania. Ponadto, system ten pozwala zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni o słabej przyczepności (mokra jezdnia,...).

Każde uruchomienie się systemu objawia się drganiem pedału hamulca. System ABS nie pozwala w żadnym wypadku na polepszenie parametrów „fizycznych” związanych z przyczepnością opon do nawierzchni. Zasady ostrożnej jazdy powinny być zatem koniecznie przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, itp.).

W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). System ABS będzie dostosowywał siłę stosowaną w układzie hamulcowym.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz wymusza konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nieprawidłowości w działaniu:

- © i x zapala się na tablicy wskaźników wraz z komunikatami „Skontroluj ABS”, „Skontroluj układ hamulcowy” i „Skontroluj ESC”: sygnalizuje to wyłączenie układu ABS, układu ESC oraz systemu wspomagania awaryjnego hamowania. Działanie układu hamulcowego jest nadal zapewnione;

- x, D, © i ® świecą się na tablicy wskaźników i pojawia się komunikat „Usterka układu hamulcowego”: oznacza to usterkę elementów układu hamulcowego.

W obu przypadkach należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

System kontroli toru jazdy ESC z kontrolą podsterowności na zakrętach i układem antypoślizgowym

System kontroli toru jazdy ESC

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych (uniknięcie zderzenia z przeszkodą, utrata przyczepności na zakręcie...).

Zasada działania

Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.

Inne czujniki rozmieszczone w pojeździe określają rzeczywisty kierunek, w którym porusza się pojazd.

System porównuje polecenia kierowcy z rzeczywistym torem jazdy samochodu i w razie potrzeby wprowadza niezbędne korekty, włączając hamulce poszczególnych kół i/lub zmieniając moc silnika, w przypadku uruchomienia systemu na tablicy wskaźników miga lampka kontrolna .

Kontrola podsterowności

Funkcja ta optymalizuje działanie systemu ESC w przypadku wyraźnej·podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

Układ antypoślizgowy

System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Zasada działania

Za pomocą czujników w kołach, system przez cały czas mierzy i porównuje prędkość kół napędowych, wykrywając ich poślizg. Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać, system włącza hamulec tego koła. Funkcja hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni.

Działanie systemu ma również na celu dostosowanie prędkości obrotowej silnika do przyczepności opon do nawierzchni, niezależnie od wciskania pedału przyspieszenia.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Skontroluj ESC”, zapala się lampka kontrolna © i lampka kontrolna .

W takim przypadku ESC i układ antypoślizgowy są wyłączone. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wyłączenie funkcji

(zależnie od wersji pojazdu)

W niektórych sytuacjach (jazda po miękkiej nawierzchni: śnieg, błoto,... lub jazda z zamontowanymi łańcuchami śniegowymi), system może spowodować zmniejszenie mocy silnika, by ograniczyć poślizg. Jeżeli kierowca sobie tego nie życzy, może wyłączyć funkcję, wciskając przycisk 1.

Na tablicy wskaźników pojawia się ostrzegawczy komunikat „ESC wyłączony”.

Ponieważ układ antypoślizgowy zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, niewskazana jest jazda z wyłączoną funkcją. Gdy tylko będzie to możliwe, należy ponownie włączyć funkcję, naciskając na przycisk 1.

Uwaga: Funkcja zostaje automatycznie ponownie włączona w chwili włączenia zapłonu lub przekroczenia prędkości około 40 km/h.

Wspomaganie nagłego hamowania

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.

Zasada działania

System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku uruchamiana jest natychmiast pełna siła wspomagania hamowania, co pozwala na jak najszybsze włączenie regulacji ABS. Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

Zapalenie się świateł awaryjnych

Światła te mogą włączyć się w przypadku silnego hamowania, zależnie od wersji pojazdu.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Ich obecność nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinna skłaniać kierowcy do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia). Uniemożliwia on przemieszczenie się pojazdu w tył, powodując automatyczne zaciągnięcie hamulców, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał przyspieszenia.

Działanie systemu

System działa tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w innym położeniu niż neutralne (położenie inne niż N lub P w wersjach z automatyczną skrzynią biegów), a pojazd stoi nieruchomo (wciśnięcie pedału hamulca)

System utrzymuje pojazd w tym położeniu przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają zwolnione (pojazd zaczyna jechać, stosownie do stopnia pochyłości terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może całkowicie zapobiec przemieszczaniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże pochyłości terenu, itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może włączyć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy skorzystać z pedału hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unieruchomienie pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

System kontroli prędkości przy zjeździe z pochyłości

System umożliwia ograniczenie prędkości pojazdu bez wciskania pedału hamulca (przy zjeździe z dużej pochyłości).

System wspomagający zjeżdżanie ze wzniesienia działa w zakresie prędkości 5-30 km/h.

Uwaga: po przekroczeniu prędkości 60 km/h system się wyłącza i lampka kontrolna gaśnie.

Włączanie-wyłączanie systemu

- Aktywacja: naciśnij przycisk 2 w normalnych warunkach aktywacji poniżej prędkości 30 km/h. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna .

- Wyłączanie: ponownie naciśnij przycisk 2. Lampka kontrolna gaśnie.

Włączanie systemu

Gdy pojazd zjeżdża ze wzniesienia z prędkością poniżej 30 km/h na biegu przeznaczonym do jazdy w przód lub w tył (położenie D lub R w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów).

Po wykryciu spadku o odpowiednim nachyleniu lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników zaczyna migać.

Po aktywacji systemu wspomagającego zjeżdżanie ze wzniesienia prędkość jazdy można korygować pedałem przyspieszenia lub pedałem hamulca.

Systemowy komunikat ostrzegawczy

- Wewnętrzna usterka

- Prędkość pojazdu przekracza 30 km/h

- Wciśnij mocno pedał przyspieszenia

W takich warunkach na tablicy wskaźników może się pojawić komunikat „System HDC niedostępny”.

System nie działa, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów lub jeżeli pojazd jedzie na płaskim podłożu.

W przypadku usterki systemu wspomagającego zjeżdżanie ze wzniesienia pojazd należy zatrzymać za pomocą pedału hamulca.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.