Powrót do listy

OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Światła pozycyjne

Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 2. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników.

Przed jazdą w nocy: sprawdzić, czy urządzenia elektryczne działają prawidłowo. Należy zawsze zwracać uwagę, aby światła nie były niczym pokryte lub zasłonięte (brud, błoto, śnieg, przewożone przedmioty itd.).

á Światła drogowe

Po włączeniu świateł mijania, pchnąć dźwignię 1. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Chcąc ponownie włączyć światła mijania, należy jeszcze raz pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

k Światła mijania

Działanie ręczne

Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 2. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników.

Działanie automatyczne

Obrócić pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 2: przy pracującym silniku, światła mijania zapalają się lub gasną automatycznie, w zależności od natężenia światła zewnętrznego, bez konieczności ręcznego ustawiania dźwigni 1.

Podczas jazdy w lewo pojazdem z miejscem kierowcy po lewej stronie (lub odwrotnie), należy okresowo regulować światła podczas wizyty w warsztacie. REGULACJA WIĄZKI ŚWIATEŁ REFLEKTORÓW

Automatyczne światła drogowe

W zależności od wersji pojazdu, ten system automatycznie zapala i gasi światła drogowe. Funkcja wykorzystuje kamerę znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym w celu wykrycia pojazdów z tyłu i pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.

Światła drogowe włączają się automatycznie, jeżeli:

- oświetlenie zewnętrzne jest słabe;

- nie wykryto żadnego pojazdu ani świateł;

- prędkość pojazdu jest większa niż ok. 40 km/h.

Jeśli nie spełniono któregoś z warunków, system przełączy się na światła mijania.

System „automatycznych świateł drogowych” w żadnym wypadku nie zwalnia z konieczności zachowania uwagi oraz odpowiedzialności kierowcy za światła pojazdu i ich dostosowanie do warunków oświetlenia, widoczności i ruchu.

Włączenie

Obracać pierścień 3, aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 2:

Popchnąć dźwignię 1, aby włączyć światła drogowe. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaź- ników.

Wyłączenie

- Ponownie pociągnąć dźwignię 1 do siebie;

- lub obrócić pierścień 3 w inne położenie niż AUTO;

- lub, zależnie od pojazdu, na ekranie wielofunkcyjnym: wybrać menu „Pojazd”, następnie „Wspomaganie kierowcy”, „Światła drogowe automatyczne”, po czym wybrać „OFF”.

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie.

System może ulegać zakłóceniom w niektórych warunkach, szczególnie takich jak:

- ekstremalne warunki klimatyczne (deszcz, śnieg, mgła itd.);

- zasłonięta przednia szyba lub kamera;

- kiedy pojazd z tyłu lub z przodu posiada mniej widoczne lub zasłonięte światła;

- nieprawidłowa regulacja świateł przednich;

- systemy odblaskowe;

- ...

Korzystanie nocą z przenośnego systemu nawigacji w strefie przedniej szyby znajdującej się pod kamerą może powodować zakłócenia w działaniu systemu „automatycznych świateł drogowych” (ryzyko odblasku na przedniej szybie).

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj światła automat.“ pojawia się na tablicy wskaźników, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja zapalania świateł dziennych

Światła dzienne zapalają się automatycznie bez konieczności przestawiania dźwigni 1 przy uruchamianiu silnika i wyłączają się w momencie wyłączenia silnika.

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy wyświetla się komunikat „Skontroluj oświetlenie” z lampką kontrolną ©, a lampka kontrolna k miga na tablicy wskaźników, to znaczy, że doszło do usterki oświetlenia.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wyłączanie świateł

Istnieją dwie możliwości:

- ręcznie ustawić pierścień 3 w położeniu 0;

- światła gasną automatycznie w momencie wyłączenia silnika, przy otwarciu drzwi po stronie kierowcy lub zablokowaniu zamków w pojeździe. W takim przypadku, gdy silnik zostanie ponownie uruchomiony, światła zapalą się w położeniu pierścienia 3.

Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł

Sygnał dźwiękowy emitowany w momencie otwarcia drzwi kierowcy sygnalizuje pozostawienie włączonych świateł.

Funkcja „zewnętrzne oświetlenie towarzyszące“

Ta funkcja umożliwia chwilowe zapalenie świateł mijania (aby oświetlić bramę podczas otwierania, itp.).

Przy wyłączonym silniku, wyłączonych światłach i pierścieniu 3 ustawionym w położeniu 0 lub AUTO pociągnąć dźwignię 1 do siebie: światła mijania zapalą się na około 30 sekund. Aby wydłużyć ten czas, można pociągnąć dźwignię maksymalnie cztery razy (całkowity czas ograniczony do 2 minut). Komunikat „Oświetl dojście przez _ _ _“ wraz z czasem świecenia pojawia się na tablicy wskaźników, aby potwierdzić tę czynność. Następnie można zablokować zamki w pojeździe.

W celu wyłączenia świateł, zanim nastąpi to w trybie automatycznym, obrócić pierścień 3 do dowolnego położenia, po czym ponownie ustawić w pozycji AUTO.

Funkcja powitania i pożegnania

(zależnie od wersji pojazdu)

Gdy funkcja jest włączona, światła dzienne i światła pozycyjne tylne zapalają się automatycznie w chwili wykrycia karty RENAULT lub przy otwieraniu pojazdu.

Wyłączają się automatycznie:

- około minutę po zapaleniu;

- przy uruchamianiu silnika w zależności od położenia dźwigni oświetlenia;

lub

- przy blokowaniu pojazdu.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Na ekranie wielofunkcyjnym wybrać menu „Pojazd”, „Ustawienia użytkownika” następnie „Zewnętrzne powitanie”. Wybrać „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

g Przednie światła przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 5 dźwigni 1 do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 4 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.

Działanie świateł zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrz-nego; włączeniu świateł·przeciwmgiel-nych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

f Tylne światła przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 5 dźwigni do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 4 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.

Działanie światła zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrz-nego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Należy pamiętać o wyłączaniu tych świateł w momencie, gdy ustała przyczyna ich stosowania, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi.

Wyłączenie świateł

Obróć ponownie pierścień 5, aby ustawić oznaczenie 4 naprzeciw symbolu odpowiadającego światłom przeciwmgielnym, które chcesz wyłączyć. Odpowiednia lampka kontrolna gaśnie na tablicy wskaźników.

Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego powoduje zgaszenie świateł przeciwmgielnych.

Światła skrętu

Podczas pokonywania zakrętu, jeżeli są włączone światła mijania oraz są spełnione pewne warunki (prędkość, kąt skrętu koła kierownicy, włączony bieg jazdy do przodu, włączony kierunkowskaz itd.), zapala się jedno z przednich świateł przeciwmgielnych w celu doświetlenia zakrętu.

W czasie mgły , gdy pada śnieg lub gdy przewozi się przedmioty wystające poza dach, automatyczne włączanie reflekto-rów nie odbywa się w sposób regularny.

Włączanie świateł przeciwmgielnych po-zostaje pod kontrolą kierowcy: lampki kontrolne na tablicy wskaźników infor-mują o ich włączeniu (lampka zapalona) lub wyłączeniu (lampka zgaszona).