Powrót do listy

AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatyczne działanie

Automatyczny hamulec parkingowy zapewnia unieruchomienie pojazdu w momencie wyłączenia silnika (a nie przejście silnika w stan czuwania w przypadku pojazdów wyposażonych funkcję Stop and Start ). URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem lub WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę RENAULT i FUNKCJA STOP AND START

W innych przypadkach, np. gdy silnik zgaśnie, automatyczny hamulec parkingowy nie jest włączany automatycznie. Należy wtedy użyć trybu ręcznego.

Funkcja automatycznego hamulca parkingowego jest niedostępna w niektórych wersjach przeznaczonych na określone kraje. Zapoznać się z informacjami w części „Ręczny tryb sterowania”.

Włączenie automatycznego hamulca parkingowego jest potwierdzone przez komunikat „Hamulec parking. zablokowany” i lampkę kontrolną } na tablicy wskaźników oraz przez zapalenie lampki kontrolnej 2 na włączniku 1.

Po wyłączeniu silnika, lampka kontrolna 2 gaśnie po kilku minutach od zaciągnięcia automatycznego hamulca parkingowego, a lampka kontrolna } zostaje wyłączona w momencie zablokowania zamków w pojeździe.

Uwaga

Sygnał dźwiękowy i komunikat „Zablokuj hamulec parkingowy” wyświetlający się na tablicy wskaźników, informują, że automatyczny hamulec parkingowy jest zwolniony:

- gdy silnik pracuje: przy otwieraniu drzwi kierowcy;

- gdy silnik nie pracuje (na przykład w przypadku gaśnięcia silnika): przy otwieraniu drzwi przednich.

W takim wypadku, należy pociągnąć, a następnie puścić włącznik 1 w celu włączenia automatycznego hamulca parkingowego.

Automatyczne zwalnianie hamulca parkingowego

Wyłączenie hamulca następuje w chwili ruszania samochodem, przy wciskaniu pedału gazu.

Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy automatyczny hamulec parkingowy jest rzeczywiście włączony. Włączenie hamulca jest sygnalizowane świeceniem się lampki kontrolnej 2 na włączniku 1 i lampki kontrolnej } na tablicy wskaźników do momentu zablokowania zamków drzwi.

Działanie ręczne

Możliwe jest ręczne sterowanie automatycznym hamulcem parkingowym.

Włączanie automatycznego hamulca parkingowego

Pociągnąć włącznik 1. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna 2 i lampka kontrolna }.

Wyłączanie automatycznego hamulca parkingowego

Przy włączonym zapłonie wcisnąć pedał hamulca, następnie nacisnąć przełącznik 1: lampki ostrzegawcze 2 i } zgasną.

Chwilowe zatrzymanie

Aby ręcznie uruchomić automatyczny hamulec parkingowy (podczas oczekiwania na czerwonym świetle lub postoju przy pracującym silniku itp.): pociągnąć i zwolnić przełącznik 1. Wyłączenie następuje automatycznie w chwili ponownego uruchomienia pojazdu.

Specjalna funkcja systemu Stop&Start: jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty przed przejściem silnika w tryb wstrzymany przez funkcję Stop&Start, należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy został uruchomiony: świadczy o tym zapalona lampka kontrolna } na tablicy wskaźników. Ryzyko braku unieruchomienia.

Przypadki szczególne

W przypadku gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym terenie lub ciągnącego przyczepę, należy pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund włącznik 1, aby uzyskać maksymalną siłę hamowania.

Parkowanie z wyłączonym automatycznym hamulcem parkingowym (np. ryzyko przymarznięcia okładzin hamulcowych):

- przy pracującym silniku, trzymając wciśnięte jednocześnie pedał hamulca i przełącznik 1, wyłącz silnik (a nie przełącz w stan czuwania w przypadku pojazdów wyposażonych w funkcję Stop and Start);

- po wrzuceniu biegu lub pozycji P zwolnij pedał hamulca i przełącznik 1.

W przypadku pojazdów wyposażonych w funkcję Stop&Start, kiedy silnik jest w stanie czuwania, hamulec parkingowy jest automatycznie uruchamiany, jeśli kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotela.

W przypadku pojawia się komunikatu „NIEBEZPIECZEŃSTWO, USTERKA ELEKTRYCZNA” lub „Sprawdź akumulator” należy ręcznie uruchomić automatyczny hamulec parkingowy, pociągając przełącznik 1 (lub ustawiając dźwignię biegów w położeniu P w pojeździe z automatyczną skrzynią biegów) przed wyłączeniem silnika.

Ryzyko braku unieruchomienia pojazdu.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Brak sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej oznacza usterkę tablicy wskaźników. Sygnalizuje to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy upewnić się, że pojazd jest prawidłowo unieruchomiony i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wersje z automatyczną skrzynią biegów

Przy otwartych lub niedokładnie zamkniętych drzwiach kierowcy i pracującym silniku, ze względów bezpieczeństwa, nie działa funkcja automatycznego wyłączania hamulca (ma to na celu uniknięcie przemieszczenia się pojazdu bez kierowcy). Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Odblokuj hamulec parkingowy”, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia.

Nigdy nie należy wysiadać z pojazdu bez przestawienia dźwigni zmiany biegów w położenie P. Gdyż, jeśli zatrzymany pojazd ma włączony silnik i bieg, wciśnięcie pedału gazu może spowodować, iż zacznie jechać.

Ryzyko wypadku.

Nieprawidłowości w działaniu

- W przypadku nieprawidłowości w działaniu, na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna © wraz z komunikatem „Skontroluj hamulec parking.”, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka kontrolna }.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- W przypadku usterki automatycznego hamulca parkingowego, zapala się lampka kontrolna ®, wyświetla się komunikat „Usterka układu hamulcowego” i rozlega się sygnał dźwiękowy, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka }.

Oznacza to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Należy wtedy koniecznie unieruchomić pojazd, włączając pierwszy bieg (skrzynia mechaniczna) lub ustawiając dźwignię w położeniu P (skrzynia automatyczna).Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na ukształtowanie terenu (wzniesienie), zablokować koła pojazdu.