Powrót do listy

SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeśli pojazd posiada takie wyposażenie, ten system kontroluje ciśnienie w ogumieniu.

Zasada działania

Każde z kół (oprócz koła zapasowego) zawiera czujnik, umieszczony w zaworze powietrznym, który mierzy okresowo ciśnienie w danej oponie.

System wyświetla na tablicy wskaźników 1 bieżące ciśnienia i alarmuje kierowcę o niedostatecznym ciśnieniu.

Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to zrobić:

- gdy ciśnienie odniesienia w oponach musi być zmienione, aby dostosować je do warunków użytkowania (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.);

- po przełożeniu koła (nie zalecamy takiej praktyki);

- po wymianie koła.

Trzeba to robić zawsze po kontroli ciśnienia w ogumieniu dla 4 opon przy zimnym silniku.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.).

Gdy pojazd jest wyposażony w system nawigacji, ustawianie parametrów początkowych można także przeprowadzić na ekranie wielofunkcyjnym 3. Wybrać menu „Pojazd”, „Ciśnienie powietrza w oponie”.

Procedura ustawianie parametrów początkowych

Przy włączonym zapłonie:

- krótko naciskać element sterujący 2, aby wyświetlić ekran z wartościami ciśnienia w oponach i funkcję „Ciśnienie powietrza w oponie”;

- nacisnąć dłużej (około 3 sekundy) element sterujący 2, aby włączyć ustawianie parametrów. Miganie opon oraz wyświetlenie komunikatów „Pomiar ciśnienia w trakcie”, a następnie „Rozpoznanie kół w trakcie” oznacza, że żądanie ustawienia wartości referencyjnej ciśnienia w oponach zostało przyjęte.

Ustawianie parametrów początkowych może potrwać kilka minut.

Jeśli po ustawieniu parametrów początkowych następują krótkie przejazdy, komunikat „Rozpoznanie kół w trakcie” może pozostawać wyświetlony po kilku następujących po sobie uruchomieniach pojazdu.

Uwaga

Wartość ciśnienia odniesienia nie może być niższa niż zalecana i wskazana na krawędzi drzwi.

Wyświetlacz

Wyświetlacz 1 i lampka kontrolna 4 na tablicy wskaźników informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w zakresie napompowania opon (brak powietrza w oponie, opona przebita, niesprawny system itp.).

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa należy zjechać na pobocze, kiedy tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

„Sprawdź ciśnien. w kołach”

Koło B jest wyświetlane na pomarańczowo, zapala się lampka kontrolna 4 i pojawia się komunikat „Sprawdź ciśnien. w kołach”.

Oznacza to, że opona na danym kole jest niedopompowana.

Sprawdzić i w razie konieczności wyregulować ciśnienie w czterech zimnych oponach.

Po kilku minutach jazdy gaśnie lampka kontrolna 4 .

„Przebita opona”

System wyświetla koło B w kolorze czerwonym, zapala się lampka ostrzegawcza 4 , pojawia się komunikat „Przebita opona” oraz sygnał dźwiękowy. Temu komunikatowi towarzyszy zapalenie lampki ostrzegawczej ®.

Koło oznacza, że dana opona jest przebita lub znacząco niedopompowana. Należy ją wymienić lub zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki, jeśli jest przebita. Uzupełnić ciśnienie w oponie, jeśli jest ona niedopompowana.

„Skontroluj czujniki kół”

Koło A znika, lampka kontrolna 4 miga przez kilka sekund, a następnie zaczyna świecić światłem ciągłym i pojawia się komunikat „Skontroluj czujniki kół”.

Temu komunikatowi towarzyszy zapalenie się lampki kontrolnej ©. Oznacza to, że przynajmniej jedno z kół nie jest wyposażone w czujniki (np. koło zapasowe). W pozostałych przypadkach uszkodzenia układu elektrycznego należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

System może nie wykryć nagłej utraty ciśnienia w oponie (pęknięcie opony itp.).

„Rozpoznanie kół nieprawidłowe”

Komunikat „Rozpoznanie kół nieprawidłowe” pojawia się podczas jazdy, jeśli jedno koło (lub kilka kół) zostało wyposażone w czujniki nierozpoznawane przez Renault.

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu

Ciśnienie w ogumieniu należy regulować przy zimnych oponach (wartości sprawdzić na naklejce znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy). W przypadku gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w zimnych oponach, zalecane ciśnienie należy zwiększyć w granicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Wymiana kół/opon

System ten wymaga montażu specjalnego wyposażenia (kół, kołpaków i opon). OPONY

Skontaktować się z autoryzowanym dealerem, aby dopasować nowe opony i zakupić akcesoria kompatybilne z systemem, dostępne w sieci sprzedaży. Korzystanie z innych akcesoriów może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu lub spowodować uszkodzenie czujnika.

Koło zapasowe

Jeśli pojazd jest wyposażony w koło zapasowe, nie zawiera ono czujnika.

Aerozole do naprawy przebitych opon i zestaw do pompowania opon

Ze względu na specyficzne cechy zaworów, należy stosować wyłącznie elementy wyposażenia homologowane przez markę. ZESTAW DO POMPOWANIA OPON

Zmiana koła

ponieważ system może podać rzeczywiste położenie kół i ciśnienie w ogumieniu dopiero po kilku minutach, należy sprawdzać ciśnienie po każdej wymianie czy naprawie.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Nie zastępuje ona jednak kierowcy. I w żadnym wypadku nie zwalnia go z przestrzegania ograniczeń prędkości. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu. Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.