Powrót do listy

AKTYWNY SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktywne hamowanie awaryjne

Istnieją dwie wersje systemu. W zależności od wersji pojazd może być wyposażony w jeden lub drugi typ systemu.

- System A

- System B

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

System A składa się z czujnika radarowego 1 i przedniej kamery 2.

Obecność systemu A można stwierdzić na podstawie kształtu przedniej kamery.

Jeżeli samochód jest wyposażony w system A: patrz informacje na temat „Systemu A” na kolejnych stronach.

Uwaga: czujnik radarowy 1 znajduje się za przednim zderzakiem. Trudno jest stwierdzić obecność radaru.

System B korzysta z czujnika radaru-kamery 3.

Obecność systemu B można stwierdzić na podstawie kształtu przedniego radaru-kamery.

Jeżeli samochód jest wyposażony w system B: patrz informacje na temat „Systemu B” na kolejnych stronach.

System A

Zasada działania

Za pomocą radaru system określa odległość, która dzieli go od pojazdu poprzedzającego i ostrzega kierowcę o ryzyku kolizji. Może celowo wyhamować, aby ograniczyć szkody wynikające ze zderzenia.

Uwaga: upewnić się, że radar 1 nie jest zasłonięty (przez brud, błoto, śnieg, itp. lub przez zamontowane wyposażenie dodatkowe, takie jak orurowanie).

Czynność

Podczas jazdy (przedział prędkości od 30 do 140 km/h), gdy istnieje ryzyko zderzenia z pojazdem poprzedzającym, na tablicy wskaźników pojawia się na czerwono wskaźnik 4 wraz z sygnałem dźwiękowym.

Jeśli kierowca wciśnie pedał hamulca, a system wykryje ryzyko zderzenia, siła hamowania jest zwiększona. Jeśli kierowca nie reaguje natychmiast po ostrzeżeniu, a zderzenie staje się nieuchronne, system uruchamia hamowanie.

Włączanie, wyłączanie systemu

W przypadku pojazdów wyposażonych w system nawigacji

Z ekranu wielofunkcyjnego 5 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Ham. Aktywne”, następnie wybrać „ON” lub „OFF”.

Do menu „Wspomaganie kierowcy” można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 6 .

System A (ciąg dalszy)

W przypadku pojazdów niewyposażonych w system nawigacji

- przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 7 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 8 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”. Naciśnij przełącznik 7 OK;

- nacisnąć krótko element sterujący 8 w górę lub w dół aż do momentu wyświetlenia menu „Ham. Aktywne”, następnie nacisnąć przycisk7 OK.

Naciśnij ponownie przełącznik 7 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Przy wyłączeniu systemu na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna . System ponownie się uruchamia po każdym włączeniu zapłonu w pojeździe.

Warunki nieuruchomienia systemu

System nie może być aktywny, gdy:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym;

- włączony jest hamulec parkingowy;

- pojazd pokonuje zakręt;

- W przypadku pojazdów z napędem na 4 koła: w momencie aktywacji układu kontroli toru jazdy (ESC) z kontrolą podsterowności oraz układu antypoślizgowego kół napędowych (patrz „Układ kontroli toru jazdy (ESC) z kontrolą podsterowności i układem antypoślizgowym kół napędowych” powyżej). Zapala się lampka kontrolna .

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje usterkę, na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Hamowanie aktyw. wyłączone”.

Istnieją dwie możliwości:

- działanie systemu zostaje czasowo wstrzymane (na przykład: radar zasłonięty przez kurz, błoto, śnieg itp.). W takim przypadku należy zaparkować pojazd i wyłączyć silnik. Oczyścić aktywną powierzchnię radaru. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikają.

- W przeciwnym razie przyczyną może być inny problem; należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

System A wykrywa tylko pojazdy poruszające się w tym samym kierunku. System może w szczególności nie wykryć motocykla, ponieważ trudno jest przewidzieć jego tor jazdy.

Aktywne hamowanie awaryjne

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem. Aktywacja funkcji może być opóźniona lub uniemożliwiona, gdy system wykryje wyraźne oznaki kontroli pojazdu przez kierowcę (zmianę położenia kierownicy, pedałów itp.).

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia radaru lub kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze) w obrębie radaru lub kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

- Nie wolno montować akcesoriów, które mogą zasłaniać radar (sztywne orurowanie itp.).

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (metalowy most, tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.).

Ryzyko hamowania w niespodziewanych momentach.

Ograniczenia działania systemu

- System reaguje wyłącznie na pojazdy będące w ruchu lub takie, które zostały wykryte jako będące w ruchu.

- Okolice radaru muszą być czyste; nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji, aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu.

- System może nie działać skutecznie w przypadku pojazdów o niewielkich rozmiarach, takich jak motocykle, rowery lub piesi.

- System może nie działać prawidłowo, gdy nawierzchnia jest śliska (deszcz, śnieg, gołoledź itp.).

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- nie działają światła stopu;

- przód pojazdu został uderzony lub uszkodzony;

- pojazd jest holowany (awaria).

Przerwanie funkcji

W każdej chwili można wyłączyć funkcję aktywnego hamowania. W tym celu należy szybko wcisnąć pedał przyspieszenia lub obrócić kierownicę tak, jak w trakcie wykonywania manewru omijania przeszkody.

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

System B

Zasada działania

Wykorzystując informacje przesyłane przez radar z kamerą, system oblicza odległość, która oddziela go od pojazdów oraz pieszych znajdujących się w pobliżu.

System ostrzega kierowcę o ryzyku uderzenia w przód pojazdu. Może celowo wyhamować, aby ograniczyć szkody wynikające ze zderzenia.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Wykrywanie pieszych

Czynność

Jeżeli system wykryje ryzyko kolizji podczas jazdy (prędkość 7-60 km/h), na tablicy wskaźników pojawia się czerwona ikona 9, której towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli uderzenie jest nieuniknione, system inicjuje hamowanie.

System może zainicjować hamowanie z maksymalną siłą.

System inicjuje hamowanie z maksymalną siłą

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa i upewnić się, że bagaż nie może zostać wyrzucony i uderzyć któregoś z pasażerów.

System B (ciąg dalszy)

Wykrywanie pojazdów

Czynność

Jeżeli w czasie jazdy z prędkością od 7 do 160 km/h wystąpi ryzyko kolizji z pojazdem znajdującym się z przodu, system:

- ostrzega przed ryzykiem kolizji:

Na tablicy wskaźników zapala się czerwona lampka ostrzegawcza 4 i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli kierowca wciśnie pedał hamulca, a system wykryje ryzyko zderzenia, siła hamowania jest zwiększona.

- uruchamia hamulce:

jeżeli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie i kolizja staje się nieunikniona.

Można przerwać hamowania w dowolnym momencie poprzez:

- wciśnięcie pedału przyspieszenia;

lub

- skręcenie kierowcy w celu wykonania manewru omijania.

Przypadki szczególne

Gdy prędkość pojazdu:

- jest niższa niż około 45 km/h, system w jednakowym momencie emituje ostrzeżenie i aktywuje układ hamulcowy;

- wynosi od około 45 km/h do około 80 km/h, system emituje ostrzeżenie. Hamowanie zostanie rozpoczęte wyłącznie w przypadku, gdy pojazd jadący z przodu się porusza. System nie inicjuje hamowania w przypadku wykrycia nieruchomego pojazdu;

- wynosi od około 80 km/h do 160 km/h, system hamuje i ostrzega, tylko wtedy, gdy pojazd jadący z przodu się porusza. System nie inicjuje hamowania i nie emituje ostrzeżenia w przypadku wykrycia nieruchomego pojazdu;

- przekracza 160 km/h, system nie jest aktywny.

System B (ciąg dalszy)

Włączanie, wyłączanie systemu

W przypadku pojazdów wyposażonych w system nawigacji

Z ekranu wielofunkcyjnego 5 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Ham. Aktywne”, następnie wybrać „ON” lub „OFF”.

Do menu „Wspomaganie kierowcy” można przejść bezpośrednio, wciskając przycisk 6 .

W przypadku pojazdów niewyposażonych w system nawigacji

- przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 7 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 8 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Wspomaganie kierowcy”. Nacisnąć przełącznik 7 OK;

- naciskać krótko element sterujący 7 w górę lub w dół aż do wyświetlenia menu „Ham. Aktywne”, następnie nacisnąć przycisk 7 OK.

Nacisnąć ponownie przełącznik 8 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Przy wyłączeniu systemu na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna . System ponownie się uruchamia po każdym włączeniu zapłonu w pojeździe.

System B (ciąg dalszy)

Warunki zablokowania systemu

System nie może być aktywny:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej lub na biegu jałowym;

- włączony jest hamulec parkingowy;

- pojazd jest na zakręcie.

Ogólnie można przyjąć, że system opóźnia działanie lub nie włącza się, jeżeli wykryje podjęcie działań przez kierowcę (ruch kierownicy, wciśnięcie pedału itd.).

Czasowe zawieszenie działania

Gdy system wykryje tymczasową niedostępność, na tablicy wskaźników zapalają się lampki ostrzegawcze , którym towarzyszy komunikat „Aktywny system hamowania: zasłonięty czujnik” lub, w zależności od pojazdu, „Radar/kamera: brak widoczności”.

Możliwe przyczyny:

- czasowy zanik obrazu z radaru/kamery (oślepienie słońcem, oślepienie światłami mijania, złe warunki atmosferyczne itp.). System wznowi działanie, gdy widoczność ulegnie poprawie.

- Działanie systemu zostaje czasowo wstrzymane (na przykład: przednia szyba zanieczyszczona kurzem, lodem, śniegiem itp.). W takim przypadku należy zaparkować pojazd i wyłączyć silnik. Oczyścić przednią szybę. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikają.

- W przeciwnym razie przyczyną może być inny problem; należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje usterkę, na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Hamowanie aktyw. wyłączone”.

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Aktywne hamowanie awaryjne

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem. Włączenie funkcji może być opóźnione lub uniemożliwione, gdy system wykryje wyraźne oznaki kontroli pojazdu przez kierowcę (zmianę położenia kierownicy, pedałów itp.).

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia radaru lub kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze) w obrębie radaru lub kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (metalowy most, tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- niski kontrast między obiektami (pojazdami, pieszymi itp.) i otoczeniem (np. pieszy ubrany w białą odzież na tle łąki pokrytej śniegiem itp.);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- zanieczyszczona przednia szyba (brud, lód, śnieg, skropliny itp.).

Ryzyko hamowania w niespodziewanych momentach.

Ograniczenia działania systemu

- Pojazd poruszający się w odwrotnym kierunku nie powoduje uruchomienia żadnego ostrzeżenia ani nie wpływa na funkcjonowanie systemu.

- Otoczenie radaru/kamery na przedniej szybie musi być czyste, aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu. Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji w tej strefie.

- System może nie działać tak skutecznie w przypadku pojazdów o niewielkich rozmiarach, takich jak motocykle, rowery.

- System może nie działać prawidłowo, gdy nawierzchnia jest śliska (deszcz, śnieg, gołoledź itp.).

- W celu zapewnienia prawidłowego działania System B musi wykryć cały kontur ciała pieszego. W związku z powyższym, system nie wykrywa:

- Pieszych w ciemności lub w warunkach słabego oświetlenia;

- Pieszych, którzy są widoczni tylko częściowo;

- Pieszych, których wzrost nie przekracza 80 cm;

- Pieszych, którzy przenoszą duże przedmioty.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- nie działają światła stopu;

- obszar radaru/kamery został uszkodzony (po stronie przedniej szyby lub lusterka wstecznego w kabinie);

- pojazd jest holowany (awaria);

- przednia szyba jest pęknięta lub zniekształcona (nie naprawiać szyby w obszarze radaru - zlecić jej wymianę autoryzowanemu serwisowi).

Przerwanie funkcji

W każdej chwili można wyłączyć funkcję aktywnego hamowania. W tym celu należy szybko wcisnąć pedał przyspieszenia lub obrócić kierownicę tak, jak w trakcie wykonywania manewru omijania przeszkody.

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.