Powrót do listy

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: Wymiana oleju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wymiana oleju w silniku

Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu.

Pojemność układu

Patrz książka przeglądów pojazdu lub skonsultować się z przedstawicielem marki.

Sprawdzić zawsze poziom oleju silnikowego za pomocą bagnetu pomiarowego, w sposób opisany powyżej (nie może być on nigdy poniżej poziomu minimalnego ani powyżej poziomu maksymalnego bagnetu).

Przekroczenie poziomu maksymalnego oleju silnikowego

W żadnym wypadku nie wolno przekraczać maksymalnego poziomu podczas uzupełniania poziomu oleju: powoduje to ryzyko uszkodzenia silnika i układu oczyszczania spalin.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika, trzeba poprosić o pomoc Autoryzowanego Partnera marki.

Jakość oleju silnikowego

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Naklejka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Uzupełnianie i/lub sprawdzanie poziomu oleju: podczas uzupełniania lub sprawdzania poziomu oleju upewnij się, że olej nie wycieka na elementy silnika.

Nie zapomnij o prawidłowym zamknięciu korka i ponownym wsunięciu wskaźnika poziomu, aby zapobiec rozpryskiwaniu oleju na gorące elementy silnika.

Ryzyko pożaru.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.

Wymiana oleju w silniku: W przypadku wymiany oleju przy rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzeń na skutek wycieku oleju.