Powrót do listy

POZIOM OLEJU W SILNIKU: informacje ogólne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien czas, należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia poziomu oleju w okresie między kolejnymi dwoma terminami wymiany.

W przypadku dotartego już silnika, jeśli zużycie oleju okaże się większe niż 0,5 litra na 1 000 km, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Częstotliwość wymiany oleju: systematycznie sprawdzać poziom oleju, szczególnie przed każdą dłuższą podróżą. Ma to na celu uniknięcie ryzyka uszkodzenia silnika.

Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania poziomu oleju lub napełniania układu.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon. URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem lub WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę RENAULT

Odczyt poziomu oleju

Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie i po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika.

Aby sprawdzić dokładny poziom oleju i upewnić się, czy poziom maksymalny nie został przekroczony (ryzyko uszkodzenia silnika), konieczne jest użycie bagnetu pomiarowego. Patrz następne strony.

Na wyświetlaczu tablicy wskaźników komunikat ostrzegawczy pojawia się wyłącznie, gdy poziom oleju jest minimalny.

- Wyjąć bagnet i wytrzeć go czystą, gładką ściereczką;

- wsunąć bagnet do oporu (w pojazdach wyposażonych w bagnet z korkiem C należy dokładnie dokręcić korek);

- wyjąć ponownie bagnet;

- odczytać poziom: nie powinien nigdy spadać poniżej oznaczenia „mini” A, ani przekraczać oznaczenia „maxi” B.

Po odczytaniu poziomu, należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu lub całkowicie dokręcić korek bagnetu.

Przekroczenie poziomu maksymalnego oleju silnikowego

W żadnym wypadku nie wolno przekraczać poziomu maksymalnego B podczas uzupełniania oleju: powoduje to ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika i trzeba zwrócić się o pomoc do Przedstawiciela marki.