Powrót do listy

PIÓRA WYCIERACZEK: wymiana

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pióra wycieraczki przedniej 1

Przy włączonym zapłonie, wyłączonym silniku, opuścić w dół do oporu dźwignię wycieraczek: pióra zatrzymują się w położeniu odsuniętym od pokrywy.

Podnieść ramię wycieraczki 3, nacisnąć przycisk 2, żeby zwolnić pióro.

Montaż

Wsunąć pióro na ramię wycieraczki aż do zatrzaśnięcia. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie. Ostrożnie zginać ramię wycieraczki.

Po włączeniu zapłon ponownie ustawić dźwignię wycieraczek w położeniu zatrzymania. Pióro po stronie kierowcy powinno być zawsze nad piórem po stronie pasażera. W przeciwnym razie, kiedy prędkość pojazdu przekroczy 7 km/h, wycieraczki wykonają jedno przetarcie.

Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem pojazdu należy złożyć pióra wycieraczek na przedniej szybie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia maski lub wycieraczek.

Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej szybie, ponieważ powoduje to zużycie lub uszkodzenie piór.

- W czasie mrozów należy upewnić się, czy pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez osadzający się na szybach szron (ryzyko przegrzania silnika oraz uszkodzenia wycieraczek).

- Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek.

Należy je wymieniać, gdy tylko skuteczność ich działania zmniejszy się: średnio raz w roku.

Podczas wymiany pióra, kiedy jest ono wyjęte, uważać, aby ramię wycieraczki nie opadło ponownie na szybę: ryzyko stłuczenia szyby.

Pióro wycieraczki tylnej 4

Dźwignia w położeniu zatrzymania (wyłączona):

- podnieść ramię wycieraczki 6;

- obrócić pióro 4 aż do oporu (ruch B);

- zależnie od wersji pojazdu, nacisnąć na zaczep 5, następnie wyjąć pióro ciągnąc za nie (ruch A).

Zakładanie pióra

W celu zamontowania pióra wykonać wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki zostało zablokowane.

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- regularnie czyścić pióra oraz przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba są suche;

- odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały.

Przed wymianą pióra wycieraczki tylnej należy się upewnić, czy dźwignia jest w położeniu zatrzymania (wyłączona).

Ryzyko obrażeń.

OBSŁUGA Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA : WYCIERACZKI