Powrót do listy

POZIOM OLEJU W SILNIKU: uzupełnianie poziomu, napełnianie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uzupełnianie oleju - napełnianie

Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

- Odkręcić korek 1;

- uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami „mini“ i „maxi“ na bagnecie pomiarowym 2 wynosi od 1,5 do 2 litrów, zależnie od typu silnika);

- odczekać około 10 minut, aż olej spłynie;

- sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Po wykonaniu czynności, należy pamiętać o wsunięciu bagnetu do końca lub całkowitym dokręceniu korka.

Przed każdą pracą w komorze silnika, należy koniecznie wyłączyć silnik przez naciśnięcie przycisku wyłączania (patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nie wolno przekroczyć poziomu „maxi“ ani nie należy zapomnieć o dokręceniu korka 1 i włożeniu na miejsce bagnetu 2.

Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania poziomu oleju lub napełniania układu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Uzupełnianie oleju : Przy uzupełnianiu poziomu oleju należy zwrócić uwagę, by cząsteczki oleju nie dostały się na elementy silnika, gdyż może to spowodować pożar. Nie wolno zapomnieć o dokładnym dokręceniu korka, w przeciwnym razie istnieje również ryzyko pożaru, jeżeli cząsteczki oleju przedostaną się na rozgrzane części silnika.

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można, w żadnym wypadku, przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju : ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika, trzeba poprosić o pomoc Autoryzowanego Partnera marki.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być gorący. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Ryzyko obrażeń.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.