Powrót do listy

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W przypadku przebicia opony

Zależnie od wersji pojazdu, użytkownik może skorzystać z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach).

Cecha szczególna

Funkcja „system kontroli ciśnienia w ogumieniu“ nie obejmuje koła zapasowego (symbol koła zastąpionego kołem zapasowym znika z wyświetlacza na tablicy wskaźników).

Patrz paragraf „System kontroli ciśnienia w oponach“ w rozdziale 2.

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

Pojazdy wyposażone w koło zapasowe o mniejszym rozmiarze niż pozostałe cztery koła:

- Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.

- Koła pojazdu są większe od koła zapasowego, w związku z czym wysokość prześwitu będzie ograniczona.

- Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło o tym samym rozmiarze, co koło fabryczne.

- Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.

- Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu. Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.

- W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach.

Koło zapasowe A

W celu wyjęcia go należy:

- otworzyć klapę;

- Zdjąć ruchomą podłogę 1;

- wyjąć zestaw narzędzi, podnosząc go za uchwyty;

- odkręcić środkową śrubę;

- jeżeli pojazd jest wyposażony we wzmacniacz, odsunąć go na bok;

Uwaga: należy uważać, aby nie uderzyć wzmacniacza lub nie przeciąć jego przewodów;

- wyjąć koło zapasowe.

Nie dotykać układu wydechowego.

Niebezpieczeństwo poparzenia.

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

OBSŁUGA Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA : KOŁO ZAPASOWE I ZESTAW BEZPIECZNIKÓW