Powrót do listy

SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeśli pojazd posiada takie wyposażenie, ten system kontroluje ciśnienie w ogumieniu.

Zasada działania

Każde z kół (oprócz koła zapasowego) zawiera czujnik, umieszczony w zaworze powietrznym, który mierzy okresowo ciśnienie w danej oponie.

System wyświetla na tablicy wskaźników 1 bieżące ciśnienia i alarmuje kierowcę o niedostatecznym ciśnieniu.

Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to zrobić:

- gdy ciśnienie odniesienia w oponach musi być zmienione, aby dostosować je do warunków użytkowania (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.);

- po przełożeniu koła (nie zalecamy takiej praktyki);

- po wymianie koła.

Trzeba to robić zawsze po przeglądzie ciśnienia w ogumieniu czterech opon przy zimnym silniku.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.).

Procedura ustawianie parametrów początkowych

Przy włączonym zapłonie:

- wielokrotnie i krótko naciskając element sterujący 2, wybrać ekran ciśnienia w oponach i funkcję „Ciśnienie powietrza w oponie”;

- nacisnąć przycisk 2 i przytrzymać go przez około 3 sekundy, aby rozpocząć ustawianie wartości referencyjnej. Miganie opon oraz wyświetlenie komunikatów „Pomiar ciśnienia w trakcie”, a następnie „Rozpoznanie kół w trakcie” oznacza, że żądanie ustawienia wartości referencyjnej ciśnienia w oponach zostało przyjęte.

Ustawianie parametrów początkowych może potrwać kilka minut.

Jeśli po ustawieniu parametrów początkowych następują krótkie przejazdy, komunikat „Rozpoznanie kół w trakcie” może pozostawać wyświetlony po kilku następujących po sobie uruchomieniach pojazdu.

Uwaga

Wartość ciśnienia odniesienia nie może być niższa niż zalecana i wskazana na krawędzi drzwi.

Gdy pojazd jest wyposażony w system nawigacji, resetowanie można również przeprowadzić na ekranie wielofunkcyjnym 3. Wybrać menu „Pojazd”, „Ciśnienie powietrza w oponie”.

Wyświetlacz

Wyświetlacz 1 i lampka kontrolna 4 na tablicy wskaźników informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w zakresie napompowania opon (brak powietrza w oponie, opona przebita, niesprawny system itp.).

„Sprawdź ciśnien. w kołach”

Koło B jest wyświetlane na pomarańczowo, zapala się lampka kontrolna 4 i pojawia się komunikat „Sprawdź ciśnien. w kołach”.

Oznacza to, że opona na danym kole jest niedopompowana.

Sprawdzić i w razie konieczności wyregulować ciśnienie w czterech zimnych oponach.

Po kilku minutach jazdy gaśnie lampka kontrolna 4 .

„Przebita opona”

Koło Bjest wyświetlane na czerwono, zapala się lampka kontrolna 4 , pojawia się komunikat „Przebita opona” i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Temu komunikatowi towarzyszy zapalenie się lampki kontrolnej ®.

Koło oznacza, że dana opona jest przebita lub znacząco niedopompowana. Należy ją wymienić lub zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki, jeśli jest przebita. Uzupełnić ciśnienie w oponie, jeśli jest ona niedopompowana.

„Skontroluj czujniki kół”

Koło A znika, lampka ostrzegawcza 4 miga przez kilka sekund, następnie zaczyna świecić światłem ciągłym i pojawia się komunikat „Skontroluj czujniki kół”.

Temu komunikatowi towarzyszy zapalenie się lampki kontrolnej ©. Oznacza to, że przynajmniej jedno z kół nie jest wyposażone w czujniki (np. koło zapasowe). W pozostałych przypadkach uszkodzenia układu elektrycznego należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa należy zjechać na pobocze, kiedy tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

System może nie wykryć nagłej utraty ciśnienia w oponie (pęknięcie opony itp.).

„Rozpoznanie kół nieprawidłowe”

Komunikat „Rozpoznanie kół nieprawidłowe” pojawia się podczas jazdy, jeśli jedno koło (lub kilka kół) zostało wyposażone w czujniki nierozpoznawane przez Renault.

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu

Ciśnienie w ogumieniu należy regulować przy zimnych oponach (wartości sprawdzić na naklejce znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy). W przypadku gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w zimnych oponach, zalecane ciśnienie należy zwiększyć w granicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Wymiana kół/opon

System ten wymaga montażu specjalnego wyposażenia (kół, kołpaków i opon). Odnieś się do punktu „Opony” w rozdziale 5.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki w celu wymiany opon oraz sprawdzenia, jakie akcesoria są kompatybilne z systemem i dostępne w sieci sprzedaży marki. Stosowanie wszelkich innych akcesoriów mogłoby spowodować nieprawidłowe działanie systemu.

Koło zapasowe

Jeśli pojazd jest wyposażony w koło zapasowe, nie zawiera ono czujnika.

Aerozole do naprawy przebitych opon i zestaw do pompowania opon

Ze względu na specyficzne cechy zaworów, należy stosować wyłącznie elementy wyposażenia homologowane przez markę. Patrz punkt „Zestaw do pompowania opon” w rozdziale 5.

Zmiana koła

ponieważ system może podać rzeczywiste położenie kół i ciśnienie w ogumieniu dopiero po kilku minutach, należy sprawdzać ciśnienie po każdej wymianie czy naprawie.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Nie zastępuje ona jednak kierowcy. I w żadnym wypadku nie zwalnia go z przestrzegania ograniczeń prędkości. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu. Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.