Powrót do listy

ZESTAW DO POMPOWANIA OPON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zestaw umożliwia naprawę opon, których bieżnik A został uszkodzony przez przedmioty mniejsze niż 4 milimetry. Nie można przy jego pomocy naprawić wszystkich typów uszkodzeń, np. rozcięć większych niż 4 milimetry, czy też nacięć na bocznej powierzchni B opony.

Należy też sprawdzić, czy stan obręczy koła jest prawidłowy.

Nie usuwać przedmiotu, który spowodował przebicie opony, jeżeli nadal tkwi on w oponie.

Nie należy używać zestawu do pompowania, jeśli opona została uszkodzona na skutek jazdy z przebitą oponą.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy należy więc dokładnie sprawdzić boczną powierzchnię opon.

Jazda z niedopompowaną, czy wręcz przebitą oponą, może być niebezpieczna i prowadzić do sytuacji, w której naprawa uszkodzenia nie będzie już możliwa.

Naprawa taka ma charakter tymczasowy.

Przebita opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca w jak najszybszym czasie.

Przy wymianie opony naprawionej wcześniej z użyciem zestawu konieczne jest poinformowanie o tym fachowca dokonującego wymiany.

W czasie jazdy mogą być odczuwalne drgania, spowodowane obecnością środka w oponie.

Zestaw do pompowania posiada homologację wyłącznie dla pojazdów, które mają go w oryginalnym wyposażeniu.

W żadnym wypadku nie można używać go do pompowania opon w innych samochodach lub napełniania powietrzem nadmuchiwanych przedmiotów (koło ratunkowe, ponton itp.).

Należy ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem zawierającym płyn do naprawy opon, by uniknąć kontaktu środka ze skórą. Gdyby jednak płyn przedostał się na skórę, należy spłukać to miejsce obfitym strumieniem wody.

Zestaw do naprawy opon powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Pustych pojemników nie wolno wyrzucać do środowiska. Trzeba przekazać je Autoryzowanemu Partnerowi marki lub specjalistycznej jednostce zajmującej się recyklingiem.

Pojemnik ma określony czas trwałości, który jest zaznaczony na etykiecie. Należy sprawdzić termin ważności.

W celu wymiany przewodu do pompowania oraz pojemnika ze środkiem do naprawy opon należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

W przypadku przebicia opony użyć zestawu znajdującego się pod wykładziną podłogową bagażnika.

Przy pracującym silniku i włączonym hamulcu parkingowym,

- Odkręć korek z końcówki 3 butli;

- odkręć korek butli 2;

- Przykręć butlę 2 do sprężarki na poziomie końcówki 3 butli;

- odkręć korek zaworu danego koła i przykręć końcówkę do pompowania 6 do zaworu;

- odłączyć wszystkie akcesoria podłączone do gniazd zasilania akcesoriów pojazdu;

- podłączyć końcówkę 4 koniecznie do gniazda akcesoriów pojazdu;

- nacisnąć przełącznik 5 w celu napompowania opony do zalecanej wartości ciśnienia (patrz paragraf „ciśnienie w oponach”);

- po maksymalnie 10 minutach przerwij pompowanie, aby odczytać wartość ciśnienia (na manometrze 1).

Uwaga: podczas opróżniania się butli (około 30 sekund), manometr 5 wskazuje przez krótki czas ciśnienie wynoszące do 6 barów, następnie ciśnienie spada.

- dostosować ciśnienie w oponie do zalecanej wartości: aby je zwiększyć, nie przestawać pompować koła za pomocą zestawu.

Jeśli po 10 minutach nie uda się uzyskać minimalnej wartości ciśnienia 1,8 bara, naprawa nie może zostać wykonana; jazda samochodem nie jest możliwa, należy zwrócić się o pomoc do Przedstawiciela marki.

Przed użyciem zestawu zaparkować samochód w odpowiedniej odległości od strefy ruchu, włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec parkingowy i poprosić o opuszczenie pojazdu wszystkich pasażerów uważając, aby trzymali się w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

Po prawidłowym napompowaniu opony, zdjąć zestaw: wolno odkręcić końcówkę 6 tak, aby nie spowodować rozpryśnięcia produktu i przechowywać butlę w plastikowym opakowaniu, aby produkt nie wyciekł.

- Przykleić naklejkę z zalecanymi warunkami jazdy w widocznym miejscu na desce rozdzielczej;

- Schować zestaw.

- Po pierwszym pompowaniu opony powietrze będzie nadal uciekać, konieczne jest przejechanie krótkiego odcinka w celu uszczelnienia dziury.

- Niezwłocznie uruchomić pojazd i jechać z prędkością 20-60 km/h, by produkt został równomiernie rozprowadzony w oponie i po 3 kilometrach jazdy zatrzymać się w celu sprawdzenia ciśnienia.

- Jeśli ciśnienie przekracza 1,3 bar, ale jest niższe od zalecanej wartości, należy je dostosować (patrz naklejka znajdująca się na krawędzi drzwi kierowcy), w przeciwnym wypadku należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki: naprawa nie jest możliwa.

Zalecenie dotyczące wykorzystania zestawu

Zestaw nie powinien działać dłużej niż przez kolejnych 10 minut.

Na podłodze, przy fotelu kierowcy, nie powinny znajdować się żadne przedmioty, gdyż w przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się w kierunku pedałów i uniemożliwić ich użycie.

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek zaworu może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia.

Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu.

Po wykonaniu naprawy przy użyciu zestawu, maksymalna odległość, jaką można przejechać wynosi 200 km. Ponadto należy ograniczyć prędkość, która w żadnym wypadku nie powinna przekraczać 80 km/h. Przypomina o tym naklejka, którą należy przykleić w widocznym miejscu na desce rozdzielczej.

Zależnie od kraju użycia pojazdu lub lokalnie obowiązujących przepisów, należy wymienić oponę naprawioną za pomocą zestawu do pompowania opon.