Powrót do listy

ZMIANA KOŁA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojazdy wyposażone w podnośnik, klucz do kół i uchwyt do podnośnika

Jeśli zachodzi taka potrzeba, zdjąć ozdobny kołpak.

Odblokować śruby koła za pomocą klucza do kół 1. Należy ustawić klucz w taki sposób, aby kręcić nim w dół, a nie do góry.

Zacząć podnosić podnośnik 4 ręcznie, aby ustawić go równo z podstawą (podnośnik musi pewnie przylegać do płaskiego podłoża) tak, aby głowica podnośnika 3 była ustawiona w środkowej części oznaczenia 2.

Zamocować klucz 1 i uchwyt do podnośnika 6 (w rowku 5).

Wykonać kilka obrotów pokrętłem, aż do momentu oderwania się koła od ziemi.

Włączyć światła awaryjne.

Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego na płaskim, nieśliskim i twardym podłożu.

Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny; a w przypadku automatycznej skrzyni biegów, ustawić dźwignię sterującą w położeniu P).

Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

W przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w podnośnik ani klucz do kół, itp., w elementy te można zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki.

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

Wykonać kilka obrotów pokrętłem tak, aby koło oderwało się od ziemi.

Wymontować śruby i zdjąć koło.

Założyć koło zapasowe na piastę i obracać nim, aż gwintowane otwory w piaście pokryją się z otworami w obręczy koła.

Dokręcić śruby, upewniając się, czy koło jest prawidłowo dociśnięte do piasty.

Obniżyć podnośnik.

Po opuszczeniu koła dokręcić mocno śruby i jak najszybciej sprawdzić moment dokręcania oraz ciśnienie w oponie koła zapasowego.

W przypadku przebicia opony koło należy natychmiast wymienić.

Przedziurawiona opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca.

Narzędzia muszą być zawsze prawidłowo ułożone w opakowaniu, w przeciwnym razie mogą wypaść z niego podczas hamowania. Po ich użyciu, należy pamiętać o zamocowaniu narzędzi w zestawie, a następnie umieścić prawidłowo zestaw w schowku: ryzyko obrażeń.

Jeśli śruby kół zostały dostarczone, należy ich używać wyłącznie do koła zapasowego: patrz naklejka znajdująca się na kole zapasowym.

Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go stosować do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.

OBSŁUGA Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA : KOŁO ZAPASOWE I ZESTAW BEZPIECZNIKÓW