Powrót do listy

ANDROID AUTO™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

prezentacja

„Android Auto™” to aplikacja, którą można pobrać na smartfon, który pozwala używać niektórych aplikacji zainstalowanych w telefonie z użyciem ekranu systemu multimediów.

Uwaga: aby dowiedzieć się, czy smartfon jest kompatybilny z aplikacją „Android Auto™”, należy odwiedzić stronę internetową producenta (jeżeli jest dostępna).

Funkcje aplikacji „Android Auto™” zależą od marki i modelu telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową producenta (jeżeli jest dostępna).

Pierwsze użycie

- Pobrać i zainstalować aplikację „Android Auto™” dostępną na witrynie pobierania smartfona;

- podłączyć telefon do gniazda USB systemu multimediów;

- na ekranie systemu multimediów wyświetli się nowe okno;

- Zaakceptować żądanie, naciskając przycisk „Tak”;

- nacisnąć przycisk 1 na ekranie systemu multimediów pojazdu;

- na ekranie systemu multimediów wyświetla się okno z informacją o konieczności zaakceptowania klauzuli poufności aplikacji na smartfonie, aby korzystać z aplikacji „Android Auto™”;

- potwierdzić wybór, naciskając przycisk „Akceptuj” w telefonie;

- ponownie nacisnąć przycisk 1 na ekranie systemu multimediów pojazdu.

Aplikacja zostaje uruchomiona w systemie multimediów.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórzyć ją od początku.

Uwaga:: aplikacja „Android Auto™” będzie działać tylko przy smartfonie podłączonym do gniazda USB pojazdu.

Po włączeniu aplikacji „Android Auto™” w systemie multimediów można użyć przycisku rozpoznawania mowy pojazdu do sterowania niektórymi funkcjami smartfona za pomocą głosu. Aby to zrobić, nacisnąć i przytrzymać (przez około trzy sekundy) przycisk 2 na kierownicy lub przycisk 3 na kolumnie kierownicy pojazdu (aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział „Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy”).

Uwaga:: funkcja „Android Auto™” umożliwia dostęp do muzyki i systemu nawigacji na smartfonie. Te aplikacje zastąpią podobne aplikacje systemu R-Link, które zostały już uruchomione. Przykładowo można korzystać tylko z jednej aplikacji do nawigacji: Android Auto™ lub aplikacji zainstalowanej w systemie multimediów.

Uwaga: w przypadku korzystania z aplikacji „Android Auto™” niektóre funkcje systemu multimediów będą nadal pracować w tle. Na przykład w przypadku uruchomienia aplikacji „Android Auto™” i korzystania z funkcji nawigacji w telefonie podczas korzystania z radioodtwarzacza systemu multimediów radio będzie nadal emitować dźwięk.

Powrót do interfejsu R-Link

Aby powrócić do interfejsu R-Link, nacisnąć przycisk umożliwiający powrót do ekranu powitalnego systemu multimediów (aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią akapitu „Prezentacja elementów sterujących”).

W przypadku korzystania z aplikacji „Android Auto™" transfer danych komórkowych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu.

R-LINK EVOLUTION Z APLIKACJĄ ANDROID AUTO - POL