Powrót do listy

INSTALACJA APLIKACJI Z R-LINK STORE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

R-LINK Store

R-Link Store to sklep on-line, który umożliwia zakup aplikacji, usług i treści. R-LINK Store jest dostępny bezpośrednio z systemu multimediów lub przez komputer podłączony do Internetu.

Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie R-LINK Toolbox, aby można było pobierać aplikacje i aktualizacje mapy na kartę SD. Odpowiednie informacje zawiera punkt „Pobieranie i instalowanie aplikacji z komputera” w tym rozdziale.

Uwaga: niektóre produkty można kupować wyłącznie przy użyciu komputera podłączonego do internetu na R-LINK Store. W takim przypadku wyświetla się komunikat ostrzegawczy. Odpowiednie informacje zawiera punkt „Pobieranie i instalowanie aplikacji z komputera” w tym rozdziale.

Uwaga: niektóre aplikacje i usługi są płatne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z ogólnymi warunkami sprzedaży.

Pobieranie i instalacja aplikacji w pojeździe

W menu głównym nacisnąć „Usługi”, następnie „R-LINK Store”.

Dostępne aplikacje i usługi są podzielone na trzy zakładki:

- „Wybór” przedstawia wybór aplikacji;

- „Najlepsze aplikacje” klasyfikuje aplikacje według popularności;

- „Kategorie” wyświetla aplikacje podzielone według typów (rozrywka, mapy itd.).

Wybrać aplikację, aby uzyskać jej opis.

Menu kontekstowe „+” 1 umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- „Moje produkty” to zestawienie zakupionych produktów oraz daty wygaśnięcia terminu subskrypcji danych produktów;

- „Wyszukiwanie” umożliwia wyszukanie produktu za pomocą słów kluczowych;

- „Aktualizacja” umożliwia wyszukiwanie dostępnych aktualizacji zainstalowanych aplikacji, usług i treści;

- „Informacje prawne” wyświetlają informacje prawne na temat R-LINK Store.

Nacisnąć przycisk „Zakup”, następnie wybrać rodzaj płatności.

Aby uzyskać więcej informacji, w zależności od kraju wyświetlić stronę https://easyconnect.renault.com.

Opisane usługi mogą być niedostępne.

Pobieranie i instalacja aplikacji w pojeździe

(ciąg dalszy)

System multimediów oferuje dwa rodzaje płatności: za pomocą konta MY Renault lub kartą kredytową albo debetową. Zaznaczyć jedną z dwóch opcji, zaznaczyć pole wyboru, aby zaakceptować ogólne warunki sprzedaży R-LINK Store, następnie przejść do płatności.

Uwaga: wprowadzenie prawidłowego adresu e-mail jest obowiązkowe. Na ten adres zostanie wysłana faktura, jak również instrukcje użytkowania i instalacji dotyczące zakupionej aplikacji.

Uwaga: jeżeli aplikacja, którą chcesz pobrać, jest zbyt duża dla dostępnej pamięci, przycisk „Zakup” zostanie zastąpiony przez „Zakup niedozwolony”. Produkt można kupić wyłącznie przez R-LINK Store za pomocą komputera. Odpowiednie informacje zawiera punkt „Pobieranie i instalowanie aplikacji z komputera” w tym rozdziale.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

Płatność z rachunku MY Renault

Aby wykonać płatność za pomocą konta „MY Renault”:

- wprowadź adres e-mail i hasło do konta, następnie naciśnij przycisk „OK”;

- wybierz kartę bankową spośród kart już powiązanych z kontem lub dodaj kartę;

- Wprowadzić dane karty płatniczej i kliknąć „Gotowe”.

Pobieranie aplikacji rozpocznie się natychmiast. Po pobraniu aplikacji, jej ikona pojawi się w menu „Moje aplikacje”.

Uwaga: czas pobierania aplikacji zależy od rozmiaru aplikacji i jakości sygnału sieci mobilnej.

Uwaga: aby skorzystać z tego typu płatności, najpierw należy utworzyć konto MY Renault. Zapoznać się z akapitem „Tworzenie konta MY Renault” w niniejszym rozdziale.

Płatność kartą bankową

Wprowadzić prawidłowy adres e-mail i kliknąć „OK”.

Wprowadzić dane karty płatniczej i kliknąć „Gotowe”.

Pobieranie aplikacje rozpocznie się natychmiast. Po pobraniu aplikacji, jej ikona pojawi się w menu „Usługi”.

Uwaga: czas pobierania aplikacji może różnić się w zależności od rozmiaru aplikacji i jakości odbioru sieci mobilnej.

Uwaga: dane karty płatniczej wprowadzane do systemu podczas zakupu mogą zostać zapisane. Aby usunąć je z systemu, zapoznać się z akapitem „Usuwanie danych karty płatniczej” w niniejszym rozdziale.

Pobieranie i instalacja aplikacji z komputera

Można również pobrać aplikację na swój komputer połączony z Internetem (zwłaszcza w przypadku dużych plików). Produktami można zarządzać również z poziomu komputera i przesyłać je na system multimediów przez kartę SD systemu.

Uwaga: niektóre produkty można kupić wyłącznie za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu, korzystając z witryny www.myrenault.com.

Tworzenie konta MY Renault

Aby kupić i pobrać aplikacje przez komputer podłączony do Internetu na stronie www.myrenault.com, należy najpierw utworzyć konto MY Renault:

- z poziomu komputera podłączonego do Internetu, otworzyć nawigację, przejść do strony www.myrenault.com i wybrać swój kraj;

- Kliknąć przycisk „Zarejestruj” i postępować zgodnie z etapami wskazanymi na stronie internetowej, aby utworzyć konto MY Renault.

Uwaga: podczas tworzenia konta MY Renault należy podać numer VIN pojazdu i numer seryjny systemu multimediów.

Po utworzeniu konta, można przeglądać katalog aplikacji i wyszukać aktualizacje swoich produktów.

Wyszukiwanie aktualizacji

- Zalogować się na konto MY Renault i wybrać menu „Aktualizacje” 2.

Na stronie internetowej wyświetlane są dostępne aktualizacje oprogramowania systemu multimediów, aplikacji, map itd.

- Zaznaczyć aktualizacje, którą chce się zainstalować, następnie postępować zgodnie z procedurą wyświetlaną na ekranie, aby zapisać dane na karcie SD.

Uwaga: podczas synchronizacji system proponuje instalację oprogramowania R-Link Toolbox. Należy zainstalować to oprogramowanie, aby móc pobrać produkty i aktualizacje na kartę SD.

Uwaga: aplikację R-Link Toolbox można pobrać na komputer z menu „Pomoc” 3 sklepu R-Link Store.

Uwaga: aktualizacje wewnętrznego oprogramowania systemu multimediów nie są możliwe do chwili podłączenia komputera do Internetu.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji, wyświetlić menu „Pomoc” 3 lub skontaktować się z ASO.

Pobieranie aplikacji

- W menu głównym strony MY Renault wybrać aplikację, która ma zostać zakupiona i kliknąć „Kup”;

- Potwierdzić ogólne warunki zakupu, aby rozpocząć pobieranie aplikacji;

- Kliknąć przycisk „Anuluj”, aby anulować proces pobierania i powrócić do strony zawierającej opis aplikacji;

- Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie, aby sfinalizować zakup.

Uwaga: podczas finalizacji zakupu zalecamy instalację aplikacji R-Link Toolbox. Zainstalować oprogramowanie w celu pobrania produktów i aktualizacji oraz zapisu danych na karcie SD.

Instalacja aplikacji w systemie za pomocą karty SD

Umieścić kartę SD systemu multimediów w gnieździe karty SD komputera.

R-Link Toolbox Instalacja aplikacji i aktualizacji dla systemu nawigacji.

Po zapisaniu aktualizacji umieścić kartę SD w systemie multimediów pojazdu.

Ekrany przedstawione w instrukcji nie wchodzą w zakres umowy.

W zależności od marki i modelu komputera oprogramowanie R-Link Toolbox może nie zostać zainstalowane prawidłowo.

Zarządzanie informacjami osobistymi

System zachowuje w pamięci wprowadzone adresy e-mail i dane bankowe.

Usuwanie adresu e-mail

Przy zakupie produktów przez R-Link Store, po wprowadzeniu adresu e-mail należy nacisnąć przycisk, który znajduje się po prawej stronie wiersza „E-mail”. Pojawia się lista zarejestrowanych w systemie adresów e-mail.

Nacisnąć przycisk 4 przed adresem do usunięcia.

Adres jest natychmiast usuwany.

„Przywrócenie ustawień fabrycznych”

W menu głównym nacisnąć „System”, następnie „Ustawienia systemu”.

Menu to umożliwia ponowne ustawienie wszystkich parametrów początkowych systemu i/lub usunięcie wszystkich danych osobistych.

Wymiana danych

Można zezwolić na wymianę danych lub odrzucić taką możliwość po uruchomieniu systemu. Patrz rozdział „Uruchamianie, zatrzymywanie”.

Odmowa wymiany danych blokuje łączność pomiędzy aplikacjami i usługami.

Zarządzanie informacjami osobistymi

System zachowuje w pamięci wprowadzone adresy e-mail i dane bankowe.

Usuwanie adresu e-mail

Przy zakupie produktów przez R-Link Store, po wprowadzeniu adresu e-mail należy nacisnąć przycisk, który znajduje się po prawej stronie wiersza „E-mail”. Pojawia się lista zarejestrowanych w systemie adresów e-mail.

Nacisnąć przycisk 4 przed adresem do usunięcia.

Adres jest natychmiast usuwany.

„Przywrócenie ustawień fabrycznych”

W menu głównym nacisnąć „System”, następnie „Ustawienia systemu”.

Menu to umożliwia ponowne ustawienie wszystkich parametrów początkowych systemu i/lub usunięcie wszystkich danych osobistych.

Wymiana danych

Można zezwolić na wymianę danych lub odrzucić taką możliwość po uruchomieniu systemu. Patrz rozdział „Uruchamianie, zatrzymywanie”.

Odmowa wymiany danych blokuje łączność pomiędzy aplikacjami i usługami.

Usuwanie danych bankowych

Po zakupie za pomocą karty bankowej, na formularzu potwierdzenia zakupu nacisnąć „Płatność za pomocą zarejestrowanej karty”.

Pojawia się lista kart bankowych zarejestrowanych w systemie.

Nacisnąć przycisk 4 przed danymi bankowymi do usunięcia.

Dane bankowe są natychmiast usuwane.

Uwaga: aby móc usunąć dane bankowe, pojazd należy podłączyć do sieci mobilnej.