Powrót do listy

MEDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostęp do mediów

To menu umożliwia odtwarzanie muzyki z zewnętrznego źródła (CD audio, USB, karta SD itp.).

W menu głównym nacisnąć „Multimedia”, następnie „Media”. Wybrać źródło danych podłączone do systemu, aby uzyskać dostęp do plików audio z następującej listy:

- CD audio;

- USB;

- karta SD;

- dodatkowe gniazdo;

- połączenie Bluetooth®.

System multimediów nie rozpoznaje karty SD jako zewnętrznego źródła muzyki. Usunąć kartę SD i umieścić nową kartę SD zawierającą muzykę. Korzystanie z zewnętrznej karty SD uniemożliwia korzystanie z systemu nawigacji.

W folderze głównym można:

- uzyskać bezpośredni dostęp do plików audio;

- przeglądać foldery, muzykę, gatunki muzyczne, artystów, albumy oraz listy odtwarzania;

- korzystać z folderów oraz/lub plików audio.

Uwaga: można zaznaczyć tylko dostępne źródła. Niedostępne źródła są oznaczone na szaro.

Odczyt

Istnieje wybór między odczytem wszystkich ścieżek lub odczytem pojedynczej ścieżki.

Podczas odczytu jednej ścieżki można:

- uzyskać dostęp do poprzedniej ścieżki naciskając 1;

- wstrzymać odtwarzanie naciskając 2;

- uzyskać dostęp do następnej ścieżki naciskając 3;

- wyświetlić pasek przewijania 4;

- uzyskać dostęp do listy trwającego odtwarzania 5;

- dokonać nowego wyboru muzyki 6.

Menu kontekstowe „+

W trakcie odtwarzania menu kontekstowe „+” umożliwia:

- zmianę źródła;

- szukaj nowego urządzenia;

- uzyskanie dostępu do parametrów dźwięku.