Powrót do listy

ODTWARZACZ PLIKÓW WIDEO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostęp do plików wideo

W menu „Multimedia” nacisnąć „Wideo”, następnie zaznaczyć podłączone źródło (karta SD, USB itp.), aby uzyskać dostęp do plików wideo. System proponuje dwa rodzaje odtwarzania:

- „odtwarzanie wszystkich plików wideo”;

- „odtwarzanie jednego pliku wideo”.

Uwaga: system może nie odczytać niektórych formatów.

Opcje z folderów

Na liście folderów/plików wideo nacisnąć „+”, aby:

- zmienić źródło;

- dostęp do ustawień wideo.

Uwaga: informacje o kompatybilnych formatach plików wideo można uzyskać u Autoryzowanego Partnera marki.

Odczyt

Istnieje wybór między odczytem wszystkich plików wideo lub odczytem pojedynczego pliku wideo.

Podczas odczytu pliku wideo można:

- uzyskać dostęp do poprzedniego pliku wideo naciskając 1;

- wstrzymać odtwarzanie naciskając 2;

- uzyskać dostęp do następnego pliku wideo naciskając 3;

- wyświetlić pasek przewijania 4;

- ustawić plik wideo w trybie pełnoekranowym 5;

- Odtworzenie filmu „Nowy wybór” poprzez naciśnięcie 6.

Menu kontekstowe „+

Podczas odczytu pliku wideo należy nacisnąć „+”, aby:

- zmienić źródło;

- dostęp do ustawień wideo.

Parametry

W parametrach można wybrać rodzaj wyświetlania, normalny (pół ekran) lub pełnoekranowy.

Aby zatwierdzić, nacisnąć „Gotowe”.

Uwaga: domyślnie wyświetlanie jest ustawione w trybie normalnym.

System multimediów nie rozpoznaje karty SD jako zewnętrznego źródła filmów. Usunąć kartę SD i umieścić nową kartę SD zawierającą filmy. Korzystanie z zewnętrznej karty SD uniemożliwia korzystanie z systemu nawigacji.

Odtwarzanie plików wideo jest możliwe wyłącznie na postoju.