Powrót do listy

ODTWARZACZ ZDJĘĆ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostęp do zdjęć

W menu „Multimedia” nacisnąć „Zdjęcia”, następnie wybrać zewnętrzne źródło danych (karta SD, USB itp.), aby uzyskać dostęp do zdjęć. System proponuje dwa rodzaje odtwarzania:

- „odczytywanie wszystkich zdjęć”;

- „odtwarzanie jednego zdjęcia”.

Uwaga: system może nie odczytać niektórych formatów.

Opcje z folderów

Na liście folderów/zdjęć nacisnąć „+”, aby:

- zmienić źródło;

- uzyskać dostęp do ustawień zdjęć.

Uwaga: informacje o kompatybilnych formatach zdjęć można uzyskać u Autoryzowanego Partnera marki.

Odczyt

Można wybierać między lub odczytem pojedynczego zdjęcia.

Podczas odczytu jednego zdjęcia można:

- przejść do poprzedniego zdjęcia naciskając 1;

- przejść do następnego zdjęcia naciskając 2;

- przechodzić między trybami miniatur i pełnego ekranu naciskając 3;

- dokonać nowego zaznaczenia zdjęć naciskając 4.

Menu kontekstowe „+

Podczas odczytu jednego zdjęcia/pokazu slajdów należy nacisnąć „+”, aby:

- zmienić źródło;

- uzyskać dostęp do ustawień zdjęć.

Ustawienia zdjęć

W nowym oknie wybierz „Ustawienia zdjęć”, aby:

- zmienić czas wyświetlania każdego zdjęcia w pokazie slajdów;

- zmienić typ wyświetlania (normalny lub pełnoekranowy).

Nacisnąć „Gotowe”, aby zapisać zmiany.

Uwaga: domyślnie wyświetlanie jest ustawione w trybie normalnym.

System multimediów nie rozpoznaje karty SD jako zewnętrznego źródła zdjęć. Usunąć kartę SD i umieścić nową kartę SD zawierającą zdjęcia. Korzystanie z zewnętrznej karty SD uniemożliwia korzystanie z systemu nawigacji.

Odtwarzanie zdjęć jest możliwe wyłącznie podczas postoju.