Powrót do listy

POJAZD ELEKTRYCZNY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Otworzyć menu Pojazd elektryczny

W menu głównym nacisnąć „Pojazd”, następnie „Pojazd elektryczny”.

Menu pozwala wyświetlić następujące informacje o pojeździe elektrycznym:

- „Przepływ energii”;

- „Szczegóły zużycia”;

- „Planowanie ładowania”;

- „Planowanie komfortu temp.”.

„Przepływ energii”

To menu pozwala wyświetlić schemat pojazdu i wskazuje momenty, w których samochód zużywa energię lub ją odzyskuje w celu doładowania akumulatora trakcyjnego.

„Szczegóły zużycia”

Menu umożliwia wyświetlanie zużycia energii pojazdu w formie graficznej (momenty, w których samochód zużywa energię lub ją generuje w celu doładowania akumulatora napędowego) i zestawienie wartości z ostatnimi piętnastoma minutami jazdy.

Po prawej stronie ekranu znajdują się:

1 zużycie energii;

2 zużycie akcesoriów (klimatyzacja, radio itp.);

3 odzyskana energia.

„Planowanie ładowania”

To menu pozwala zaprogramować godzinę rozpoczęcia ładowania.

Można wybrać:

- natychmiastowe ładowanie;

- programowanie dzienne;

- programowanie tygodniowe.

Uwaga: ładowanie zaczyna się o zaprogramowanej godzinie, jeśli silnik jest wyłączony, a pojazd jest podłączony do źródła zasilania (usługa na abonament).

Aby zmienić ustawienia programatora ładowania (program tygodniowy), nacisnąć przycisk „Zmień”, który znajduje się pod „Kalendarz”. Nacisnąć „Dodaj harmonogram ładowania”, aby otworzyć okno, które umożliwia zaprogramowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia ładowania.

Potwierdzić wybór, naciskając „Gotowe”.

„Planowanie komfortu temp.”

To menu pozwala:

- wyłączyć wstępną klimatyzację;

- ustawić godzinę wstępnej klimatyzacji.

Nacisnąć jeden z przycisków, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Można zaprogramować maksymalnie dwie godziny uruchamiania wstępnej klimatyzacji powietrza. Aby ustawić godzinę rozpoczęcia, kliknąć przycisk „Zmień”.

Ustawić godzinę i nacisnąć „Gotowe”, aby zakończyć.