Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU, KAMERA COFANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoce przy parkowaniu

Włączanie/wyłączanie

System pomocy przy parkowaniu można włączać i wyłączać za pomocą ekranu multimedialnego.

W menu głównym kliknąć „Pojazd”, „Ustawienia”, „Wykrywanie przeszkód”, następnie wybrać funkcje systemu, które mają zostać włączone lub wyłączone; do wyboru są następujące opcje:

- „Przedni asystent parkowania”;

- „Tylny asystent parkowania”;

- „Asystent parkowania równoległego”.

Zapisać i potwierdzić wybór kliknięciem przycisku „Gotowe”.

Ustawienie poziomu głośności

W menu „Pojazd” wybrać „Ustawienia”, kliknąć „Wykrywanie przeszkód”, następnie „Głośność” i ustawić głośność systemu pomocy przy parkowaniu naciskając przycisk „-” 1 lub „+” 2.

Zapisać i potwierdzić wybór kliknięciem przycisku „Gotowe”.

Kamera cofania

Regulacja

W menu „Ustawienia” nacisnąć „Wykrywanie przeszkód”, a następnie „Ustawienia widoku tylnej kamery”. Menu umożliwia:

- włączenie/wyłączenie kamery cofania;

- włączenie/wyłączenie linii naprowadzających (stałych i/lub ruchomych);

Zapisać i potwierdzić wybór kliknięciem przycisku „Gotowe”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kamery cofania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu.

Ustawienia ekranu

W menu „Pojazd”, przejść do „Ustawienia”, nacisnąć „Widok tylnej kamery”, aby ustawić następujące parametry:

- jasność;

- kolor;

- kontrast.

Zapisać i potwierdzić wybór kliknięciem przycisku „Gotowe”.

„Asystent łatwego parkowania”

Menu umożliwia ustawienie domyślnego manewru parkingowego; dostępne są następujące opcje:

- „Równolegle”;

- „Prostopadle”;

- „Pod kątem”.

Więcej informacji na temat funkcji „Asystent łatwego parkowania” znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.