Powrót do listy

PREZENTACJA MENU USŁUGI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Otworzyć menu „Moje usługi”.

W menu głównym nacisnąć „Moje usługi”.

Menu „Moje usługi” umożliwia dostęp do następujących elementów:

- „R-LINK Store”;

- „Usługi nawigacyjne”;

- „Ustawienia”;

- „E-Przewodnik R-LINK”;

- „E-mail”;

- „Profile użytkowników”;

- „Renault Assistance";

- Aplikacje użytkownika.

Niektóre usługi są dostępne bezpłatnie w okresie próbnym, po czym subskrypcja może zostać przedłużona za pośrednictwem R-LINK store lub strony www.myrenault.com.

Menu kontekstowe „+" umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- „Dodaj aplikację”;

- „Sprawdź aktualizacje”;

- „Ustawienia”.

Prezentacja „R-LINK Store

R-LINK Store to sklep z aplikacjami Państwa systemu multimediów. Umożliwia on zakup aplikacji lub abonamentów na usługi w bezpiecznym systemie online.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznać się z rozdziałem „Pobieranie i instalacja aplikacji z R-LINK Store”.

„Usługi nawigacyjne”

Patrz rozdział „Serwisy nawigacji”.

„Ustawienia”

To menu zawiera narzędzia do zarządzania aplikacjami oraz łącznością. Aby dowiedzieć się więcej, patrz rozdział „Ustawienia serwisów”.

„E-Przewodnik R-LINK

Menu zapewnia dostęp do wszystkich instrukcji. Instrukcje można przeglądać za pomocą systemu multimediów.

„E-mail”

Menu umożliwia przeglądanie wiadomości e-mail (wyłącznie, gdy pojazd stoi).

„Profile użytkowników”

Menu umożliwia dostosowanie profilu użytkownika.

Renault Assistance”

Menu umożliwia dostęp do funkcji Renault (assistance).