Powrót do listy

SŁUCHANIE RADIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostęp do radia

Panel multimedialny

W menu głównym nacisnąć „Multimedia”, następnie „Radio”.

Panel radiowy / Panel multimedialny

Aby jako źródło sygnału wybrać radio, należy nacisnąć przycisk „Radio” z przodu.

Wybór zakresu fal

Wybrać zakres fal (AM, FM lub DR), naciskając 1:

- AM ;

- FM ;

- DR.

Zakres fal można również wybrać za pomocą elementu sterującego pod kierownicą (patrz informacje szczegółowe o elementach sterujących).

Wybór stacji radiowej FM lub AM

Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej.

Po wyborze zakresu fal, wybrać tryb naciskając karty 34 lub 5.

Istnieją trzy tryby wyszukiwania:

- tryb „Częstotl.” (karta 3);

- tryb „Lista” (karta 4);

- tryb „Ustaw” (karta 5).

Tryby te można zmienić za pomocą elementu sterującego pod kierownicą.

tryb „Ustaw”

Ten tryb działania umożliwia wywoływanie na żądanie stacji, które zostały wcześniej zapisane w pamięci (patrz paragraf „Zapamiętywanie stacji” w tym rozdziale).

Nacisnąć 2 (liczby od 1 do 6), aby wybrać zapisane stacje.

Zapisane stacje można również zmieniać za pomocą elementu sterującego pod kierownicą.

tryb „Lista”

Ten tryb wyświetla listę dostępnych stacji radiowych. Są one ustawione w porządku alfabetycznym (tylko w paśmie FM).

Przewijać listę wszystkich stacji, klikając przycisk 6 lub 7 albo przesuwając palcem po ekranie multimedialnym.

Dodatkowe informacje na temat aktualizacji tej listy można znaleźć na następnych stronach.

Nazwy stacji radiowych, których częstotliwość nie korzysta z systemu RDS, nie pojawiają się na ekranie. Na początku listy podane są tylko ich częstotliwości.

tryb „Częstotl.”

Ten tryb umożliwia automatyczne odnalezienie stacji poprzez ręczne lub automatyczne wyszukiwanie stacji według wybranego zakresu częstotliwości.

Przewijanie zakresu częstotliwości:

- naciskać 9 lub 11 i w ten sposób ręcznie przesuwać do przodu lub do tyłu co jeden skok częstotliwości;

- naciskać 8 lub 12 i w ten sposób automatycznie przesuwać do przodu lub do tyłu do następnej stacji (wyszukiwanie).

- aby znaleźć żądaną częstotliwość przesunąć do przodu lub do tyłu bezpośrednio wybierając kursor 10.

Aby wybrać stację radiową DR (cyfrowe radio naziemne)

Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej.

Po wyborze zakresu fal, wybrać tryb naciskając zakładki 15 lub 16.

Istnieją dwie możliwości wyszukiwania:

- tryb „Lista” (karta 15);

- tryb „Ustaw” (karta 16).

Tryby te można zmienić za pomocą elementu sterującego pod kierownicą.

tryb „Lista”

Ten tryb wyświetla listę dostępnych stacji radiowych.

Przewijać listę wszystkich stacji, klikając przycisk 13 lub 14 albo przesuwając palcem po ekranie multimedialnym.

Dodatkowe informacje na temat aktualizacji tej listy można znaleźć na następnych stronach.

tryb „Ustaw”

Ten tryb działania umożliwia wywoływanie na żądanie stacji, które zostały wcześniej zapisane w pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią „Zapisywanie stacji radiowej” w niniejszym rozdziale.

Nacisnąć przyciski numeryczne od 1 do 6, aby wybrać zapisane stacje.

Zapisane stacje można również zmieniać za pomocą elementu sterującego pod kierownicą.

Menu kontekstowe „+

FM lub AM

W jednym z trzech trybów, nacisnąć „+”, aby:

- zmienić źródło (Radio, USB, SD itp.);

- dodawanie stacji do ulubionych;

- zapis stacji w menu szybkiego dostępu;

- wyświetlanie informacji tekstowych;

- uzyskiwanie dostępu do ustawień radia.

Zapamiętywanie stacji

W trybie „Częstotl.” lub trybie „Lista”, nacisnąć „+”, następnie „Zapisz jako program”.

Można również nacisnąć jeden z przycisków preset, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Możliwe jest zapisanie w pamięci do 6 stacji w każdym zakresie częstotliwości.

Informacje tekstowe (tekst radiowy)

Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe znajdujące się w aktualnie słuchanym programie (na przykład tytuł utworu).

Uwaga: informacje te są dostępne jedynie w niektórych stacjach radiowych.

DR (cyfrowe radio naziemne)

W jednym z trzech trybów, nacisnąć „+”, aby:

- zmienić źródło (radio, USB, SD itp.);

- Zapisz jako program;

- wyświetlić tekst radiowy;

- Dostęp do usług radia cyfrowego;

- uzyskać dostęp do ustawień.

Zapamiętywanie stacji

W trybie „Lista”, nacisnąć „+”, a następnie "Zapisz jako program”.

Można również nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków zapisu, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Możliwe jest zapisanie w pamięci do 6 stacji.

Informacje tekstowe (tekst radiowy)

Niektóre stacje radiowe DR nadają informacje tekstowe znajdujące się w aktualnie słuchanym programie (na przykład tytuł utworu).

Uwaga: informacje te są dostępne jedynie w niektórych stacjach radiowych.

Serwisy radia cyfrowego

W menu kontekstowym nacisnąć „Serwisy radia numerycznego”, aby uzyskać dostęp do następujących serwisów:

- „EPG”;

- „Intellitext”;

- „Pokaz slajdów”.

Przewodnik po programach EPG (DR)

Kiedy ta funkcja jest aktywna, system audio umożliwia wyświetlanie programu następnych dziennych emisji stacji.

Uwaga: te informacje są dostępne wyłącznie dla trzech następnych przedziałów czasowych wybranej stacji.

Funkcja Intellitext (DR)

Ta funkcja umożliwia dostęp do tekstowych informacji radiowych zarejestrowanych w niektórych stacjach radiowych. Można przewijać tekst, aby wyświetlać aktualności (przedsiębiorstwa, polityka, zdrowie, prognoza pogody, wyniki sportowe).

Pokaz slajdów

Funkcja ta umożliwia wybranie odczytu wszystkich zdjęć w formie slajdów.

Ustawienia radia

FM

W jednym z trzech trybów nacisnąć „+”, następnie „Radio”, aby uzyskać dostęp do ustawień radioodtwarzacza. W ustawieniach radia można ustawić parametry następujących elementów:

- uwzględnianie zmian częstotliwości stacji FM;

- włączanie/wyłączanie informacji drogowych;

- włączanie/wyłączanie tematycznego wyszukiwania programów;

- aktualizacja listy stacji radiowych.

Uwzględnianie zmian częstotliwości stacji FM (RDS-AF)

Częstotliwość odbioru stacji radiowej „FM” może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej.

Aby możliwe było słuchanie tej samej stacji radiowej podczas jazdy, należy włączyć funkcję „RDS-AF”, dzięki której system audio będzie automatycznie uwzględniał zmiany częstotliwości.

Uwaga: śledzenie to nie jest dostępne we wszystkich stacjach radiowych.

Złe warunki odbioru mogą czasami spowodować nagłe i nieprzyjemne zmiany częstotliwości. Należy wtedy wyłączyć funkcję uwzględniania zmian częstotliwości stacji.

Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję, patrz paragraf „Ustawienia audio”.

Informacje o ruchu drogowym (i Traffic)

Gdy funkcja ta jest włączona, odtwarzanie sygnału ze źródła jest automatycznie przerywane, aby odebrać biuletyn z informacjami drogowymi, jeśli dana stacja FM go nadaje.

Tematyczne wyszukiwanie programów (PTY)

Gdy funkcja ta jest włączona, system audio może wyświetlać rodzaj nadawanego aktualnie programu (aktualności, sport itp.).

Aktualizacja listy stacji radiowych

Wybrać to menu, aby zaktualizować listę stacji radiowych.

DR (cyfrowe radio naziemne)

W jednym z dwóch trybów nacisnąć „+”, aby uzyskać dostęp do ustawień radia. W ustawieniach radia można ustawić parametry następujących elementów:

- „AF” (Częstotliwość alternatywna);

- „i-Traffic” (Program z informacjami o ruchu drogowym);

- „PTY” (Typ programu);

- „Simulcast”

- „i-Announcement”

- „Aktualizacja listy” (DR).

Uwzględnienie zmian częstotliwości stacji radiowej DR (AF)

Odbiór stacji radiowej DR może się zmieniać zależnie od strefy geograficznej. Aby możliwe było słuchanie tej samej stacji radiowej podczas jazdy, należy włączyć funkcję AF, dzięki której system audio będzie automatycznie uwzględniać zmiany stacji.

Uwaga: śledzenie to nie jest dostępne we wszystkich stacjach radiowych.

Złe warunki odbioru mogą czasami powodować nagłe i nieprzyjemne zmiany. Należy wtedy wyłączyć funkcję uwzględniania zmian częstotliwości stacji.

Informacje o ruchu drogowym (i Traffic)

Jeśli funkcja ta jest włączona, odtwarzanie sygnału ze źródła jest automatycznie przerywane, aby odebrać biuletyn z informacjami drogowymi, jeśli dana stacja DR go nadaje.

Tematyczne wyszukiwanie programów (PTY)

Jeśli funkcja ta jest włączona, w niektórych krajach system audio może wyświetlać rodzaj nadawanego aktualnie programu (aktualności, sport itp.).

Transmisja symultaniczna

Funkcja ta umożliwia przejście ze stacji DR na tę samą stację FM w przypadku utraty sygnału.

i-Announcement (ogłoszenia internetowe)

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie informacji (pogoda itp.).

Aktualizowanie listy (DR)

Ta funkcja pozwala na dokonanie aktualizacji wszystkich stacji w regionie, w którym aktualnie Państwo przebywacie.