Powrót do listy

TAKE CARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Otworzyć menu „TAKE CARE”.

Pojazd jest wyposażony w jonizator powietrza i system kontroli jakości powietrza zewnętrznego.

„Jonizator”

Jonizator powietrza pracuje w dwóch trybach:

- „Oczyszczanie”: pomaga zmniejszyć ilość bakterii i alergenów obecnych w powietrzu;

- „Relaks”: umożliwia stworzenie zdrowej i relaksującej atmosfery poprzez emisję jonów;

- „Off” (wyłączenie emisji).

Funkcja automatycznie się wyłącza po upływie trzydziestu minut.

Można włączyć/wyłączyć automatyczny rozruch zaznaczając opcję „Włącz jonizator przy każdym uruchomieniu pojazdu”. Nacisnąć „Gotowe”, aby zatwierdzić swój wybór.

„Jakość zewn. powietrza”

Menu to umożliwia wizualizację grafiku jakości powietrza.

Wykres przedstawia szacowaną jakość powietrza zewnętrznego z ostatnich piętnastu minut użytkowania.

Trzy piktogramy wskazują poziom jakości (odpowiednio od najświeższego po najbardziej zanieczyszczone):

.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.