Powrót do listy

USTAWIENIA MULTIMEDIÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostęp do ustawień multimedialnych

W menu „Multimedia”, kliknąć „Ustawienia”, następnie wybrać element, który ma zostać zmieniony:

- „Dźwięk”;

- „Radio”;

- „Media”

- „Zdjęcia”;

- „Wideo”.

„Dźwięk”

To menu pozwala na ustawienie różnych parametrów dźwiękowych:

- „Przestrzenność”: ustawienia funkcji przestrzennego dźwięku w pojeździe;

- „Tony niskie/wysokie”, aby dostosować poziomy tonów wysokich i niskich. Po ustawieniu parametrów nacisnąć przycisk „Gotowe”, aby zatwierdzić zmiany;

- AGC Arkamys, aby wyrównać poziom głośności dwóch ścieżek audio;

- Bass Boost Arkamys, aby włączyć/wyłączyć wzmocnienie basów.

Radio”

To menu umożliwia ustawienie parametrów radia:

- włączyć/wyłączyć wyszukiwanie alternatywnych częstotliwości;

- Włączanie/wyłączanie i-trafic;

- włączyć/wyłączyć typ programu;

- zaktualizować listę zapamiętanych stacji radiowych.

Media”

To menu umożliwia ustawienie parametrów multimediów:

- włączyć/wyłączyć wyświetlanie okładki albumu;

- zarządzanie Bluetooth® podłączonymi urządzeniami.

Zdjęcia”

To menu umożliwia ustawienie parametrów multimediów:

- ustawianie czasu wyświetlania każdego obrazu w pokazie slajdów;

- konfiguracja domyślnych ustawień wyświetlania zdjąć.

Wideo”

Menu umożliwia ustawienie typu wyświetlania plików wideo:

- „Normalny widok”;

- „Cały ekran”.