Powrót do listy

USTAWIENIE SERWISÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostęp do ustawień serwisów

W menu głównym nacisnąć „Usługi”.

Menu „Ustawienia” umożliwia ustawienie następujących elementów:

- „Menedżer aplikacji”;

- „Usługi nawigacyjne”;

- „Zaktualizuj aplikacje”;

- „Udostępnianie informacji”.

„Menedżer aplikacji”

Zarządzanie aplikacjami umożliwia usuwanie danych aplikacji, ponowną instalację i dostęp do następujących informacji:

- „Informacje”;

- „Korzystanie z systemu”;

- „Poufność”.

Usuwanie danych z aplikacji

Zaznaczyć aplikację, której dane mają zostać usunięte, wybrać pierwszą zakładkę, nacisnąć „+”, a potem „Usuwanie danych aplikacji”.

Usuwanie aplikacji

Zaznaczyć aplikację przeznaczoną do usunięcia, wybrać pierwszą zakładkę, nacisnąć „+”, a następnie „Usuwanie aplikacji”.

Uwaga: oryginalnych aplikacji systemu multimedialnego nie można usunąć.

Można usunąć tylko dane użytkownika. Wybierz „+”, następnie „Wyczyść dane użytkownika”.

„Usługi nawigacyjne”

Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Usługi nawigacyjne”.

„Zaktualizuj aplikacje”

To menu umożliwia wyszukiwanie aktualizacji zainstalowanych aplikacji, jednak wymaga to posiadania ważnego abonamentu.

„Udostępnianie informacji”

To menu umożliwia włączenie lub wyłączenie wymiany danych.

Uwaga: w przypadku wyłączenia wymiany danych, niektóre aplikacje mogą nie działać prawidłowo.