Powrót do listy

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Android Auto™

prezentacja

„Android Auto™” to aplikacja, którą można pobrać na smartfon, który pozwala używać niektórych aplikacji zainstalowanych w telefonie z użyciem ekranu systemu multimediów.

Uwaga: aby sprawdzić, czy smartfon lub kraj jest kompatybilny z aplikacją „Android Auto™", sprawdź oficjalną stronę systemu operacyjnego swojego telefonu.

Uwaga: aby sprawdzić, czy pojazd jest kompatybilny z aplikacją „Android Auto™”, funkcja „replikacja smartfona” 1 musi być widoczna w menu „System” systemu multimediów.

Pierwsze użycie

- Pobrać i zainstalować aplikację „Android Auto™" dostępną na witrynie pobierania smartfona;

- podłączyć telefon do gniazda USB systemu multimediów;

- nacisnąć przycisk 2 na ekranie systemu multimediów pojazdu;

- zatwierdzić żądania za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji „Android Auto™";

- potwierdzić wybór, naciskając przycisk „Akceptuj” w telefonie;

- ponownie nacisnąć przycisk 2 na głównej stronie systemu multimediów pojazdu.

Aplikacja zostaje uruchomiona w systemie multimediów.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórzyć ją od początku.

Uwaga:: aplikacja „Android Auto™" będzie działać tylko przy smartfonie podłączonym do gniazda USB pojazdu.

CarPlay™

prezentacja

„CarPlay™" to fabryczna aplikacja, którą można pobrać na smartfon i która umożliwia korzystanie z wybranych aplikacji telefonu za pośrednictwem ekranu systemu multimediów.

Uwaga: aby sprawdzić, czy smartfon lub kraj jest kompatybilny z aplikacją „CarPlay™”, sprawdź oficjalną stronę systemu operacyjnego swojego telefonu.

Uwaga: aby sprawdzić, czy pojazd jest kompatybilny z aplikacją „CarPlay™”, funkcja „replikacja smartfona” 1 musi być widoczna w menu „System” systemu multimediów.

Pierwsze użycie

- Podłączyć telefon do gniazda USB systemu multimediów;

- naciśnij przycisk 3 na ekranie systemu multimediów pojazdu.

System multimediów uruchamia aplikację CarPlay™.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórzyć ją od początku.

Uwaga:: aplikacja „CarPlay™" będzie działać tylko przy smartfonie podłączonym do gniazda USB pojazdu.

Po uruchomieniu aplikacji „Android Auto™" lub "CarPlay™" w systemie multimediów można użyć przycisku funkcji rozpoznawania mowy do sterowania niektórymi funkcjami smartfona za pomocą głosu. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk 4 na kierownicy (aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział „Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy”).

Uwaga: aplikacja „Android Auto™" lub CarPlay™ umożliwia dostęp do plików audio i systemu nawigacji smartfona. Te aplikacje zastąpią podobne aplikacje systemu R-Link, które zostały już uruchomione. Przykładowo można korzystać tylko z jednej aplikacji służącej do nawigacji: "Android Auto™"/"CarPlay™" lub aplikacji zainstalowanej w systemie multimediów.

Uwaga: w przypadku korzystania z aplikacji „Android Auto™" lub "CarPlay™" niektóre funkcje systemu multimediów będą nadal pracować w tle. Przykładowo w przypadku uruchomienia aplikacji "Android Auto™" lub "CarPlay™" i korzystania z funkcji nawigacji w smartfonie podczas korzystania z radioodtwarzacza systemu multimediów radio będzie nadal emitować dźwięk.

W przypadku korzystania z aplikacji „Android Auto™" lub "CarPlay™" transfer danych komórkowych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu.

Powrót do interfejsu R-Link

Powrót do interfejsu systemu R-Link:

- naciśnij przycisk „Strona główna” na przednim panelu systemu multimediów lub użyj centralnego elementu sterującego;

lub

- naciśnij przycisk 5 na ekranie systemu multimediów.

R-LINK 2 Z APLIKACJĄ ANDROID AUTO TM

R-LINK 2 Z APLIKACJĄ APPLE CARPLAY