Powrót do listy

CIŚNIENIE W OPONACH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Ciśnienie w kołach”

W menu głównym nacisnąć „Pojazd”, następnie „Ciśnienie w kołach”.

Poziom ciśnienia w oponach

System informuje kierowcę (za pośrednictwem ekranu multimedialnego), czy opony mają odpowiednie ciśnienie i sygnalizuje niedostateczne ciśnienie lub przebicie opony. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciśnienia w oponach skorzystać z instrukcji obsługi pojazdu.

Ponowne ustawienie parametrów początkowych

Funkcja umożliwia zresetowanie ustawień poprzez naciśnięcie „Zresetuj”. Po zakończeniu resetowania, na ekranie pojawia się komunikat z potwierdzeniem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciśnienia w oponach skorzystać z instrukcji obsługi pojazdu.