Powrót do listy

DRIVING ECO2

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „” « Driving eco2 »

Na ekranie powitalnym naciśnij przycisk „Menu”, „Pojazd”, a następnie „Driving eco2" w celu uzyskania dostępu do następujących menu:

- „Standardowy”;

- „Zaawansowany”;

- „Eco-szkolenie”.

„Standardowy”

Ten ekran pozwala wyświetlić dane zarejestrowane podczas bieżącego przejazdu:

- zmiana wyniku;

- „Wynik ogólny”;

- „Dystans przejechany bez zużycia paliwa”.

Zmiana wyniku

Ten wykres słupkowy przedstawia zmiany wyniku.

- wynik nad zieloną linią (75%): jazda eko;

- wynik poniżej pomarańczowej linii (45%): jazda nieekonomiczna.

„Wynik ogólny”

Dane umożliwiają określenie ogólnego wyniku.

Karta drogowa jest aktualizowana w zależności od wyniku, od 0 do 100.

„Dystans przejechany bez zużycia paliwa”

Dane umożliwiają wyświetlenie dystansu przejechanego bez zużywania paliwa w trakcie ostatniego cyklu jazdy.

„Zaawansowany”

Ten ekran pozwala wyświetlić informacje zarejestrowane podczas bieżącego przejazdu:

- dane;

- szczegółowe przedstawienie wyników;

- wynik ogólny;

- przebieg bez zużycia paliwa.

Dane trasy

Wyświetlane są następujące dane z komputera pokładowego:

- całkowity przebyty dystans;

- średnia prędkość;

- średnie zużycie paliwa.

Tendencja wyniku 1

Pozycje strzałki należy interpretować w następujący sposób:

- nowy wynik jest większy od poprzedniego wyniku przejazdu: strzałka jest skierowana do góry;

- nowy wynik jest mniejszy od poprzedniego wyniku przejazdu: strzałka jest skierowana do dołu;

- nowy wynik jest identyczny do poprzedniego wyniku pojazdu: strzałka jest wyświetlana w poziomie.

Historia wyników 2

Obliczanie liczby przyznanych gwiazdek (5 poziomów) bazuje na wynikach (od 0 do 10) wg:

- przyśpieszania;

- zmiana biegów;

- wyprzedzania.

Wynik ogólny i dystans bez zużycia paliwa

Aby uzyskać więcej informacji, należy odnieść się do następnej strony.

„Eco-szkolenie”

To menu umożliwia monitorowanie stylu jazdy i zapewnia ogólne porady dotyczące ekologicznej jazdy (prawidłowe i energochłonne działania, sposoby załadunku pojazdu, poziom ciśnienia w oponach, planowanie jazdy...)

Aby uzyskać dostęp do tego menu, nacisnąć „Eco-szkolenie” i przeczytać uważnie te porady. Przewijać strony poprzez naciskanie „Ogólne”, „Przysp.”, „Zm. bieg.” i „Przewid.”.

Uwaga: funkcja „Eco-szkolenie” jest niedostępna w następujących przypadkach:

- jeśli prędkość pojazdu jest niższa od progu „Eco-szkolenie”;

Uwaga: domyśla wartość progu „Eco-szkolenie” wynosi około 10 km/h.

- jeśli przebyty dystans nie przekracza 400 metrów licząc od ostatniego przywrócenia ustawień fabrycznych.

Rozpoczynanie nowej trasy

Aby zresetować trasy, należy nacisnąć „3”, a następnie „Rozpocznij nową trasę”. Pojawia się komunikat z prośbą o potwierdzenie wyzerowania danych. Naciśnij „Tak”, aby zatwierdzić lub „Nie”, aby anulować.

Uwaga: dane dotyczące tras z komputera pokładowego są resetowane jednocześnie.

Kasowanie zmian wyniku

Aby zresetować wynik, nacisnąć 3, następnie „Usuwanie historii”. Na ekranie pokazuje się komunikat potwierdzenia. Naciśnij „Tak”, aby skasować historię lub „Nie”, aby anulować.

„Ulubione trasy”

W menu „Driving eco2” nacisnąć „3”, następnie „Ulubione trasy”.

„Wyświetl raport po trasie”

Aby wyświetlić rekord trasy, w menu „Driving eco2” nacisnąć 3, następnie „Wyświetl raport po trasie”. Nacisnąć przycisk „Ukryj raport po trasie”, aby ukryć rekord trasy.

„Dodaj trasę”

Aby zapisać bieżącą trasę, w menu „Ulubione trasy” wybrać jeden typ trasy i kliknąć „Dodaj trasę”. Komunikat wyświetla polecenie potwierdzenia. Różne typy trasy są skategoryzowane w następujący sposób:

- „Dom-praca”;

- „Weekend”;

- „Urlop”;

- „Osobiste”.

Aby zresetować dane, wybrać typ trasy do zresetowania w menu „Ulubione trasy”, następnie nacisnąć 4 i „Usuń wszystkie trasy”. Na ekranie pokazuje się komunikat potwierdzenia. Naciśnij „Tak”, aby skasować wszystkie trasy lub „Nie”, aby anulować.

Uwaga: usunięte zostaną wyłącznie dane wybranej trasy.