Powrót do listy

FOTELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Fotele”

Na ekranie powitalnym nacisnąć przycisk „Menu”, „Pojazd”, następnie przycisk „Fotele” w celu uzyskania dostępu do trzech następujących podmenu:

- „Masaż”;

- „Składanie automatyczne One-touch”;

- „Ustawienia”.

Uwaga: aby zapisać ustawienia na profilu użytkownika, wykonaj modyfikacje z poziomu menu „Multi-Sense”. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Multi-Sense”.

„Masaż”

Wybierz to menu, aby ustawić fotel masujący.

- „Kierowca” lub „Pasażer”.

Wybrać „Kierowca” 1 lub „Pasażer” 2, aby skonfigurować sposób działania fotela z funkcją masażu.

- „On” / „OFF”.

Nacisnąć „Masaż”, następnie „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć fotel kierowcy lub pasażera z funkcją masażu (zależnie od zakładki wybranej wcześniej).

- 4 Aktualnie wybrany program.

Możesz wybrać jeden z następujących trzech programów:

- „Tonizujący”;

- „Relaksujący”;

- „Lędźwiowy”.

Nacisnąć + lub -, aby ustawić „Natężenie” i „Prędkość” masażu.

Uwaga: tylko tryb „Perso” w menu „Multi-Sense” umożliwia zapis ustawień fotela kierowcy z funkcją masażu. Nie można zapisać ustawień fotela pasażera z funkcją masażu.

Menu kontekstowe

Aby dokonać ponownego wyboru, nacisnąć 3, następnie „Zresetuj”.

„Składanie automatyczne One-touch”

Funkcja ta umożliwia złożenie tylnych foteli. Liczba foteli może się różnić.

- Naciśnij przyciski odpowiadające fotelom, które chcesz złożyć, a następnie „Złóż”. Komunikat pojawia się na ekranie.

- Kliknąć „Tak”, aby potwierdzić wybór.

Aby złożyć wszystkie fotele, naciśnij „Wszystkie”, następnie „Złóż”.

„Ustawienia”

W menu „Fotele” nacisnąć „Ustawienia”, następnie wybrać element, który ma zostać zmieniony:

- „Łatwy dostęp dla kierowcy”;

- „Ustawienia fotela pasażera”;

- „Położenie”.

„Łatwy dostęp dla kierowcy”

Naciśnij „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Gdy funkcja jest aktywna, fotel automatycznie sie cofa, gdy kierowca wysiada z samochodu i wraca do pierwotnego położenia po tym, jak kierowca wsiądzie do samochodu.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.

Funkcja „Składanie automatyczne One-touch” jest dostępna wyłącznie, gdy pojazd stoi.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki itp.).

„Ustawienia fotela pasażera”

Naciśnij „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Gdy funkcja jest włączona, kierowca może ustawić fotel pasażera za pomocą przełączników znajdujących się po stronie fotela kierowcy. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.

„Położenie”

Można zapisać ustawienia stanowiska kierowcy (ustawienie fotela i lusterek zewnętrznych) w profilu użytkownika. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „System”.

W menu „Fotele” nacisnąć „Ustawienia”, następnie „Położenie”.

„Wrażenia wizualne”

Jeśli funkcja ta jest włączona, na ekranie wyświetla się okienko kontekstowe ustawień, podczas gdy kierowca lub pasażer zmienia położenie fotela.

Więcej informacji na temat ustawiania fotela znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.

„Zapisz”

Funkcja ta umożliwia zapamiętanie położenia przednich foteli:

- Ustawić fotel w odpowiednim położeniu za pomocą przełączników przy fotelu;

- naciśnij przełącznik przy fotelu, aby wyświetlić menu „Fotele” na ekranie multimedialnym;

- zapisz aktualne położenie.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.

Powrót do położenia zapamiętanego

Kiedy samochód jest zatrzymany, nacisnąć „Oddzwoń”, aby przywołać zapisane położenie. Na ekranie pokazuje się komunikat potwierdzenia. Naciśnij „Tak”, aby wywołać zapamiętane położenie.

„Zresetuj”

Aby dokonać ponownego wyboru w menu „Ustawienia”, naciśnij 2, a następnie „Zresetuj”.

Pojazd

Jak korzystać ze skrótów menu Fotele?