Powrót do listy

HISTORIA POŁĄCZEŃ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Historia połączeń”

Dostęp do historii połączeń

Na ekranie głównym nacisnąć przycisk „Menu” lub „Telefon” albo kliknąć skrót 4 w dowolnym menu, następnie „Historia połączeń”, aby uzyskać dostęp do spisu połączeń.

Spis połączeń rozdziela połączenia do czterech kart:

1 wszystkie połączenia (przychodzące, wychodzące, nieodebrane);

2 połączenia przychodzące;

3 połączenia nieodebrane;

5 do połączeń wychodzących.

Na każdej z tych list kontakty są wyświetlane od najnowszych do najstarszych.

Nawigacja po spisie połączeń

Naciśnij właściwą kartę, aby zobaczyć jej zawartość.

Przesuwaj ekran w górę lub w dół, aby przewijać listę połączeń.

Aktualizacja spisu połączeń

Naciśnij 6 i wybierz „Aktualizuj listę”. Komunikat informuje o aktualizacji danych.

Wyszukiwanie kontaktów

Naciśnij „Szukaj”, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Możesz wyszukać kontakt poprzez wprowadzenie nazwy na klawiaturze.

Nawiązywanie połączenia z historii połączeń

Naciśnij jedną z czterech kart, następnie wybierz kontakt/numer, aby nawiązać połączenie. Połączenie odbywa się automatycznie.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

Jak przejrzeć historię połączeń telefonicznych?