Powrót do listy

JAKOŚĆ POWIETRZA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Jakość powietrza”

Na ekranie głównym nacisnąć „Menu”, „Pojazd”, następnie „Jakość powietrza”.

Menu „Jakość powietrza” przedstawia schemat i objaśnienie systemu filtracji powietrza w pojeździe.

Włączanie/Wyłączanie cyklu dezodoryzującego

W zależności od wyposażenia można włączyć lub wyłączyć cykl odświeżania powietrza, wybierając „ON” lub „OFF”. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z Instrukcji obsługi pojazdu.

Przywrócenie domyślnych wartości ustawień

Ta funkcja umożliwia powrót do wartości domyślnych. Nacisnąć 1, następnie „Zresetuj”, aby zresetować ustawienia.

Włączanie klimatyzacji?

Jak włączyć układ klimatyzacji w normalnym trybie?

Jak włączyć układ klimatyzacji w trybie "dual"?