Powrót do listy

JAKOŚĆ POWIETRZA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Jakość powietrza”

Na ekranie głównym nacisnąć „Menu”, „Pojazd”, następnie „Jakość powietrza”.

Menu „Jakość powietrza” wyświetla schemat przedstawiający jakość powietrza na zewnątrz w ciągu ostatnich 30 minut.

Trzy kolory wskazują poziom jakości powietrza (od najczystszego do najbardziej zanieczyszczonego):

1 (niebieski);

2 (jasnoszary);

3 (szary).

Włączanie/Wyłączanie cyklu dezodoryzującego

Funkcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie cyklu deodoryzującego poprzez wybranie „On” lub „OFF”. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji obsługi pojazdu.

Przywrócenie domyślnych wartości ustawień

Ta funkcja umożliwia powrót do wartości domyślnych. Nacisnąć 4, następnie „Zresetuj”, aby zresetować ustawienia.

Włączanie klimatyzacji?

Jak włączyć układ klimatyzacji w normalnym trybie?

Jak włączyć układ klimatyzacji w trybie "dual"?