Powrót do listy

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Spis telefonów”

W menu głównym nacisnąć przycisk „Telefon” lub wybrać skrót 1 w dowolnym menu, następnie kliknąć „Spis telefonów”, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej telefonu za pomocą systemu multimediów.

Można przeglądać listę kontaktów zapisanych w książce telefonicznej za pomocą przycisków pod kierownicą.

Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego

Domyślnie, podczas podłączania telefonu, kontakty są synchronizowane automatycznie, jeśli włączone jest połączenie zestawu głośnomówiącego (w celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do punktu „Ręczne podłączenie” w rozdziale „Podłączenie, odłączenie telefonu”).

Uwaga: aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej przez system multimediów, należy zezwolić na udostępnianie danych w telefonie. Zapoznać się z rozdziałem „Synchronizowanie i anulowanie synchronizacji telefonu” oraz instrukcją obsługi telefonu.

Aktualizacja książki telefonicznej

Można ręcznie aktualizować kontakty z telefonu w książce telefonicznej systemu multimediów za pomocą sieci Bluetooth®. Naciśnij przycisk 2, a następnie „Aktualizuj listę”.

Wyszukiwanie kontaktów

Naciśnij „Szukaj”, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę. Możesz wyszukać kontakt poprzez podanie nazwy.

Zachowanie poufności

Lista kontaktów każdego telefonu jest zachowywana w pamięci przez system telefonicznego zestawu głośnomówiącego.

Ze względu na zachowanie poufności danych, każda załadowana lista kontaktów jest widoczna tylko wtedy, gdy podłączony jest odpowiadający jej telefon.

Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

Po podłączeniu telefonu do systemu w menu głównym nacisnąć „Telefon”, następnie „Spis telefonów”.

Wybierz kontakt, następnie naciśnij jego numer. Połączenie odbywa się automatycznie.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

Jak zaktualizować książkę telefoniczną w R-Link 2?