Powrót do listy

MEDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimedia”

W menu głównym nacisnąć przycisk „Multimedia”, następnie „Media” lub nacisnąć skrót 1 w dowolnym menu, aby uzyskać bezpośredni dostęp do aktualnie wykorzystywanych urządzeń multimedialnych.

„Media”

To menu umożliwia odtwarzanie muzyki z zewnętrznego źródła (CD audio, USB, karta SD...). Z poniższej listy wybrać urządzenie podłączone do systemu, aby uzyskać dostęp do plików audio:

- „USB-1" (gniazdo USB);

- „USB-2" (gniazdo USB);

- « Bluetooth » ;

- „SD” (karta SD);

- „CD" (audio CD lub MP3);

- „AUX-1" (gniazdo jack);

- „AUX-2" (gniazdo jack).

Cecha szczególna:

- urządzenia wejściowe opisane powyżej mogą się różnić.

- w zależności od wybranego źródła dźwięku, niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

- niektóre źródła dźwięku (pamięć USB, karta SD i płyta CD) uruchamiają się automatycznie po wykryciu.

- pamięć USB (lub karta SD) musi być sformatowana w formacie FAT32 i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 32GB.

Z folderu głównego można przejść do:

- plików audio;

- folderów, muzyki, gatunków muzycznych, artystów, albumów i list odtwarzania;

- folderów i/lub plików audio.

Uwaga: niektóre źródła są wyszarzone na ekranie i nie można ich wybrać.

Urządzenia multimedialne można zmieniać za pomocą przycisków pod kierownicą.

„Odtwarzacz”

Masz wybór pomiędzy odczytem wszystkich ścieżek lub odczytem pojedynczej ścieżki.

Podczas odczytu jednej ścieżki można:

- uzyskiwanie dostępu do listy trwającego odtwarzania 2;

- Wybór następnego utworu poprzez naciśnięcie przycisku 3 lub długie naciśnięcie w celu szybkiego przewijania aktualnego utworu w przód;

- wstrzymanie odtwarzania poprzez naciśnięcie 5;

- Wybór poprzedniego utworu poprzez naciśnięcie przycisku 6;

- wyświetlić pasek przewijania 7 i wybrać typ urządzenia multimedialnego za jego pomocą.

Uwaga: elementy wyświetlane na ekranie systemu multimediów zależą od podłączonego urządzenia wejściowego.

„Nawiguj do”

Aby uzyskać dostęp do list utworów ułożonych według kategorii („Listy odtwarzania Artyści”, „Albumy”, „Podcast” itd.), kliknij przycisk „Przeglądarka”.

Uwaga: domyślnie system odczytuje wszystkie ścieżki. Listy odtwarzania opisane powyżej zależą od podłączonego urządzenia wejściowego.

Menu kontekstowe 4

Podczas odtwarzania utworu menu kontekstowe 4 umożliwia:

- zmianę źródła;

- włączenie/wyłączenie powtarzania aktualnej ścieżki;

- włączenie lub wyłączenie odtwarzania wszystkich list w przypadkowej kolejności;

- uzyskanie dostępu do dźwięków otoczenia;

- uzyskanie dostępu do ustawień dźwięku.

System multimedialny analizuje i zapisuje zawartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

Multimedia

Jak odtwarzać muzykę z pamięci USB?

Jak odtwarzać muzykę w trybie strumieniowym z tabletu?