Powrót do listy

MEDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimedia”

W menu głównym nacisnąć przycisk „Multimedia”, następnie „Media” lub nacisnąć skrót 1 w dowolnym menu, aby uzyskać bezpośredni dostęp do aktualnie wykorzystywanych urządzeń multimedialnych.

„Media”

To menu umożliwia odtwarzanie muzyki z zewnętrznego źródła (CD audio, USB, karta SD...). Z poniższej listy wybrać urządzenie podłączone do systemu, aby uzyskać dostęp do plików audio:

- „USB-1" (gniazdo USB);

- „USB-2" (gniazdo USB);

- « Bluetooth » ;

- „SD” (karta SD);

- „CD" (audio CD lub MP3);

- „AUX-1" (gniazdo jack);

- „AUX-2" (gniazdo jack).

Uwaga: urządzenia wejściowe opisane powyżej mogą się różnić.

Uwaga: w zależności od wybranego źródła dźwięku, niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

Uwaga: niektóre źródła dźwięku (pamięć USB, karta SD i płyta CD) uruchamiają się automatycznie po wykryciu.

Uwaga: pamięć USB (lub karta SD) musi być sformatowana w formacie FAT32 i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 32GB.

Z folderu głównego można przejść do:

- plików audio;

- folderów, muzyki, gatunków muzycznych, artystów, albumów i list odtwarzania;

- folderów i/lub plików audio.

Uwaga: niektóre źródła są wyszarzone na ekranie i nie można ich wybrać.

„Odtwarzacz”

Masz wybór pomiędzy odczytem wszystkich ścieżek lub odczytem pojedynczej ścieżki.

Podczas odczytu jednej ścieżki można:

- uzyskiwanie dostępu do listy trwającego odtwarzania 2;

- Wybór następnego utworu poprzez naciśnięcie przycisku 3 lub długie naciśnięcie w celu szybkiego przewijania aktualnego utworu w przód;

- wstrzymanie odtwarzania poprzez naciśnięcie 5;

- Wybór poprzedniego utworu poprzez naciśnięcie przycisku 6;

- wyświetlić pasek przewijania 7 i wybrać typ urządzenia multimedialnego za jego pomocą.

Uwaga: elementy wyświetlane na ekranie systemu multimediów zależą od podłączonego urządzenia wejściowego.

Menu kontekstowe 4

Podczas odtwarzania utworu menu kontekstowe 4 umożliwia:

- zmianę źródła;

- włączenie/wyłączenie powtarzania aktualnej ścieżki;

- włączenie lub wyłączenie odtwarzania wszystkich list w przypadkowej kolejności;

- uzyskanie dostępu do dźwięków otoczenia;

- uzyskanie dostępu do ustawień dźwięku.

„Przeglądarka”

Naciśnij przycisk „Przeglądarka”, aby uzyskać dostęp do list utworów ułożonych według kategorii („Listy odtwarzania”,„Artyści”,„Albumy”,„Podcast”...).

Uwaga: domyślnie, system odczytuje wszystkie ścieżki.

Uwaga: listy odtwarzania opisane powyżej zależą od podłączonego urządzenia wejściowego.

Urządzenia multimedialne można zmieniać za pomocą przycisków pod kierownicą.

Multimedia

Jak odtwarzać muzykę z pamięci USB?

Jak odtwarzać muzykę w trybie strumieniowym z tabletu?