Powrót do listy

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu « Multi-Sense »

Na ekranie powitalnym naciśnij przycisk „Menu”, „Pojazd”, następnie „Multi-Sense” w celu uzyskania dostępu do menu Multi-Sense. Możesz również uzyskać dostęp, wciskając element sterujący „Multi-Sense” znajdujący się w centralnej konsoli.

Wybór trybu

W menu Multi-Sense wybierz jeden z dostępnych trybów:

- „Comfort”;

- „Sport”;

- „Eco”;

- „Neutral”;

- „Perso”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat każdego z tych trybów zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu.

Uwaga: w zależności od pojazdu ostatni aktywny tryb nie jest zapamiętywany podczas ponownego uruchamiania pojazdu. Po ponownym uruchomieniu pojazdu domyślnie wybierany jest tryb „Neutral”.

Konfiguracja trybu

Naciśnij 1, a następnie „Konfig. bież. trybu”.

Do dyspozycji są różne wartości parametrów, które umożliwiają konfigurację systemów pojazdu:

- „Układ kierowniczy”;

- „4Control”;

- „Zawieszenie”;

- „Układ napędowy”;

- „Komfort termiczny”;

- „Wyświetlacz”;

- „Modelowanie dźwięku silnika”;

- „Oświetlenie wnętrza”;

- „Funkcja masażu (fotel kierowcy)”.

Uwaga: w niektórych trybach określone funkcje systemu mogą być oznaczone kolorem szarym, co oznacza ich niedostępność.

Uwaga: można zmieniać parametry wyłącznie trybu, który jest aktualnie wybrany po wybraniu trybu „Perso”.

Film wideo umożliwia obejrzenie demonstracji trybu „Multi-Sense". Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij przycisk "1”, a następnie „Informacje”.

Szybki dostęp do ulubionych trybów

Po wyświetleniu menu „Multi-Sense" na ekranie multimediów, kolejne naciśnięcia przycisku "Multi-Sense" umożliwiają przełączanie między dwoma ulubionymi trybami, które zostały wybrane. Aby skonfigurować dwa ulubione tryby, nacisnąć 1, następnie „Dopasuj preferowany tryb”.

Przywracanie domyślnych wartości parametrów

Naciśnij 1, a następnie „Zresetuj bieżący tryb jazdy”, aby powrócić do ustawień fabrycznych. W zależności od wybranego trybu, funkcja „Dual” może być włączona i ustawiona. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tej funkcji odnieś się do rozdziału 3 instrukcji obsługi pojazdu.

Po zmianie ustawień bieżącego trybu, takich jak typ podświetlenia lub funkcja masażu, ustawienia są automatycznie zapisywane w profilu użytkownika.

Konfiguracja motywu

Naciśnij ekran 2 lub menu kontekstowe 1, następnie kliknij „Konfig. bież. trybu”, aby skonfigurować styl wyświetlania.

W zależności od wybranego stylu, kliknięcie przycisku 3 lub przestawienie pokrętła 22 na centralnym panelu sterowania umożliwia wyświetlanie różnych informacji na tablicy wskaźników, na przykład: wskazanie kierunku trasy, bieżące źródło dźwięku, kompas, moc i moment obrotowy silnika, zużycie prądu itp.

Opis funkcji Multi-Sense

Jak wybrać zaprogramowany tryb jazdy?

Jak spersonalizować tryb jazdy Perso w menu Multi-Sense?

Jak uzyskać dostęp do filmu oprogramowania szkoleniowego w menu Multi-Sense?