Powrót do listy

OTOCZENIE ŚWIETLNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Oświetlenie wnętrza”

Na ekranie powitalnym naciśnij „Menu”, „Pojazd”, następnie „Oświetlenie wnętrza”.

To menu pozwala określić następujące ustawienia:

- oświetlenie wnętrza „ON”/”OFF”;

- kolor podświetlenia;

- natężenie;

- strefa;

„Oświetlenie wnętrza”

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie otoczenia świetlnego.

Uwaga: gdy funkcja „Oświetlenie wnętrza” jest wyłączona, parametry nie są dostępne.

Uwaga: jeśli pojazd jest wyposażony w system „Multi-Sense”, patrz rozdział „Multi-Sense”, aby uzyskać dostęp do „Oświetlenie wnętrza” z poziomu menu kontekstowego, następnie kliknij „Konfig. bież. trybu”.

Wybór koloru

Aby zmienić kolor podświetlenia wnętrza, wybrać jedną z dostępnych gam kolorystycznych.

„Natężenie”

Możesz ustawić natężenie otoczenia świetlnego. W tym celu naciśnij przyciski „+ lub „-”.

Przestrzeń w kabinie

Wybrane kolory oraz natężenie może być stosowane w następujących strefach:

- deska rozdzielcza;

- przednia część kabiny;

- tylna część kabiny.

Nacisnąć „ON”, aby ustawić wybrany kolor i intensywność.

Menu kontekstowe

Aby zresetować ustawienia i przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij przycisk menu kontekstowego, następnie „Zresetuj”.

Uwaga: aby zapisać konfigurację oświetlenia wnętrza na profilu użytkownika, wykonaj modyfikacje z poziomu menu „Multi-Sense". Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Multi-Sense”.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

Pojazd