Powrót do listy

PODŁĄCZENIE, ODŁĄCZENIE TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podłączenie telefonu

Żaden telefon, który nie został wcześniej powiązany, nie może zostać połączony z telefonicznym zestawem głośnomówiącym. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do rozdziału „Powiązanie, usunięcie powiązania telefonu”.

Telefon powinien być podłączony do telefonicznego zestawu głośnomówiącego, aby użytkownik mógł korzystać z wszystkich dostępnych funkcji.

Podłączenie automatyczne

W chwili uruchomienia systemu multimediów telefoniczny zestaw głośnomówiący wyszukuje telefony powiązane z włączonym Bluetooth® znajdujące się w pobliżu. System automatycznie pobiera dane z ostatniego podłączonego telefonu (folder, SMS itd.).

Uwaga: jeżeli telefon zostanie podłączony w trakcie rozmowy telefonicznej, zostanie ona automatycznie przekazana na głośniki samochodu.

Uwaga: podczas automatycznego łączenia telefonu z systemem multimedialnym pobieranie danych (książka adresowa, SMS itd.) następuje wyłącznie w przypadku uprzedniego zezwolenia na udostępnianie danych w momencie synchronizacji telefonu z systemem multimedialnym. Więcej informacji: patrz rozdział „Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu”.

Połączenie ręczne

Aby połączyć telefon Bluetooth® z systemem multimediów, kliknąć skrót 1 w dowolnym menu. Na ekranie pojawi się lista telefonów zsynchronizowanych z systemem.

Wybierz telefon, z którym chcesz się połączyć i upewnij się, że Bluetooth® jest aktywny.

Zmiana podłączonego telefonu

Aby zmienić podłączony telefon, najpierw musisz powiązać kilka telefonów.

- Wybierz „Telefon” w menu głównym, „Ustawienia”, a następnie „Lista zsynchronizowanych urządzeń”;

- Naciśnij telefon, który chcesz podłączyć.

Można tu znaleźć listę telefonów, które zostały już powiązane.

Aby sprawdzić listę kompatybilnych telefonów, wyświetlić stronę https://easyconnect.renault.com.

Zezwolenie na wymianę danych

Uwaga: aby korzystać z funkcji telefonu i multimediów telefonu za pośrednictwem systemu multimediów R-Link 2, należy włączyć funkcję udostępniania danych telefonu.

W menu „Telefon” systemu multimediów naciśnij „Ustawienia”, następnie „Lista zsynchronizowanych urządzeń”. Można tu znaleźć listę telefonów, które zostały już powiązane.

- Wybierz telefon, który ma zostać podłączony do systemu:

- funkcja głośnomówiąca 2: dostęp do książki telefonicznej, nawiązywanie i odbieranie połączeń, dostęp do spisu połączeń itd.;

- funkcja Media 3: dostęp do kolekcji muzyki.

Uwaga: lampka kontrolna na ikonie funkcji wskazuje, iż jest ona włączona.

Uwaga: niektóre telefony automatycznie zezwalają na automatyczny przesył danych.

Odłączenie telefonu

W menu „Telefon” nacisnąć „Ustawienia”, następnie „Lista zsynchronizowanych urządzeń”.

Naciśnij przyciski 2 i/lub 3, aby wyłączyć lampki kontrolne i wyłączyć funkcje telefonu i multimediów. Telefon zostaje odłączony, gdy tylko lampki kontrolne zgasną.

Wyłączenie telefonu również powoduje odłączenie go od systemu multimediów.

Uwaga: jeżeli w chwili odłączenia telefonu użytkownik prowadzi rozmowę, połączenie zostaje automatycznie przekazane na telefon.

Jak odłączyć lub usunąć urządzenie?