Powrót do listy

POŁĄCZENIE TELEFONICZNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Telefon”

Nawiązywanie połączenia

Za pomocą menu „Telefon” lub skrótu 1 można nawiązać połączenie; w tym celu należy wybrać:

- kontakt w książce telefonicznej;

- numer w historii połączeń;

- klawiaturę do wybrania numeru.

Uwaga: na stronie głównej nacisnąć widget "Ulubione", aby uzyskać dostęp do kontaktów oznaczonych jako ulubione. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz rozdział „Dodawanie widgetów i zarządzanie nimi”.

Odbieranie połączeń

Przy przychodzącym połączeniu wyświetla się ekran odbioru połączenia z następującymi informacjami:

- nazwa kontaktu (jeżeli jego numer jest zapisany w książce telefonicznej lub na liście ulubionych numerów);

- numer telefonu dzwoniącego (jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej);

- "Numer zastrzeżony" (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

"Potwierdź"

Aby odebrać połączenie przychodzące, nacisnąć „Potwierdź”.

Nacisnąć „Zakończ poł.”, aby zakończyć połączenie.

„Odrzuć” połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij przycisk „Odrzuć”; Osoba, która do Ciebie dzwoni jest wówczas przekierowana do poczty głosowej.

„Zawieś połączenie” połączenia

Naciśnij przycisk „Zawieś połączenie” lub przycisk menu kontekstowego, następnie kliknij „Zawieś połączenie”, aby system multimediów odbierał połączenia przychodzące i automatycznie je zawieszał. Syntezator mowy informuje rozmówców, że ich połączenie zostało zawieszone.

Przekazywanie połączenia

Aby przekazać połączenie do telefonu, naciśnij przycisk "Przekaż połączenie na telefon" lub przycisk menu kontekstowego, następnie wybierz "Przekaż połączenie na telefon".

Za pomocą elementu sterującego na kierownicy można regulować poziom głośności.

Można odbierać/kończyć połączenia, naciskając bezpośrednio element sterujący 2 na kierownicy.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

W trakcie rozmowy

W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- ustawianie głośności, naciskając przyciski elementu sterującego pod kierownicą pojazdu lub naciskając 5, następnie „Ustawienia dźwięku”;

- zakończ połączenie, naciskając przycisk „Zakończ poł.” lub przycisk 2 na kierownicy;

- zawiesić połączenie, naciskając przycisk 7 lub przycisk 5, następnie „Zawieś połączenie”. Aby wznowić zawieszone połączenie, nacisnąć przycisk 7 lub 5, następnie „Wznów połączenie”;

- przekierować połączenie na podłączony telefon, naciskając przycisk 8 lub 5, następnie "Przekaż połączenie na telefon";

- odebrać drugie połączenie, naciskając powiadomienia wyświetlane w dolnej części ekranu, aby wskazać nowe połączenie przychodzące;

- wyświetlić klawiaturę numeryczną naciskając przycisk 4.

Note: niektóre telefony przerywają połączenie z systemem multimediów podczas przekazywania rozmowy.

W trakcie rozmowy możesz powrócić do innych funkcji systemu multimediów (nawigacja itp.), naciskając przycisk 3 lub 6.

Jak odebrać połączenie telefoniczne podczas jazdy za pomocą interfejsu R-Link 2?