Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „System pomocy przy parkowaniu"

Na ekranie powitalnym naciśnij przycisk „Menu”, „Pojazd”, a następnie „System pomocy przy parkowaniu” w celu uzyskania dostępu do następujących elementów:

- "Wykrycie przeszkody";

- "Kamera widoku wstecznego";

- "Asystent łatwego parkowania".

Uwaga: aby zresetować i przywrócić domyślne ustawienia trzech elementów opisanych powyżej, kliknąć 1, następnie „Zresetuj”.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

"Wykrycie przeszkody";

Naciśnij „On” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć pomoc przy parkowaniu przodem, bokiem i/lub tyłem.

"Dźwięk ostrzeżenia"

Wybierz „On” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia dźwiękowe pomocy przy parkowaniu.

Uwaga: jeżeli funkcja „Dźwięk ostrzeżenia” jest ustawiona na wartość "OFF", funkcje „Typ dźwięku” i „Głośność” są niedostępne.

"Typ dźwięku"

Wybrać typ ostrzeżenia dźwiękowego spośród trzech dostępnych propozycji.

„Głośność”

Ustaw głośność wykrywania przeszkód, naciskając „+” lub „-”.

"Kamera widoku wstecznego"

Wybierz „On” lub „OFF” kamery cofania, aby włączyć lub wyłączyć system.

"Linie naprowadzające"

Skrajnie są dodatkowym ułatwieniem w pomocy przy parkowaniu.

W menu „Kamera widoku wstecznego” naciśnij „Linie naprowadzające”, a następnie wybierz „On” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć skrajnie.

"Ustawienia obrazu"

W menu „Kamera widoku wstecznego”, naciśnij „Ustawienia obrazu”, aby ustawić następujące parametry:

- "Kontrast" 2;

- "Jasność" 3;

- "Kolor" 4.

Ustaw każdy parametr, naciskając przycisk „+” lub „-”.

Uwaga: to ustawienie jest dostępne, gdy kamera cofania jest włączona.

Pomoc przy parkowaniu

System pomocy przy parkowaniu wykrywa przeszkody z przodu, z tyłu i po bokach pojazdu. System emituje ostrzeżenie, gdy pojazd zbliża się do przeszkody.

System jest aktywny, gdy pojazd jedzie z prędkością niższą niż 12 km/h. Gdy system jest aktywny, na ekranie systemu multimediów pojawia się ekran A. Aby wyłączyć ekran systemu pomocy przy parkowaniu, nacisnąć przycisk 5 na ekranie systemu multimediów.

Więcej informacji na temat systemu pomocy przy parkowaniu znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

"Asystent łatwego parkowania"

Użyj jednej z następujących opcji, aby wybrać domyślny manewr:

- "Parkowanie równoległe";

- "Parkowanie prostopadłe";

- "Parkowanie skośne".

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie funkcji „Asystent łatwego parkowania” odnieś się do instrukcji obsługi pojazdu.

Jak uzyskać dostęp do filmu szkoleniowego dotyczącego układu pomocy przy parkowaniu