Powrót do listy

POWIĄZANIE, USUNIĘCIE POWIĄZANIA TELEFONU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Telefon”

W menu głównym nacisnąć przycisk „Telefon” lub kliknąć skrót 1 w dowolnym menu. Funkcja umożliwia synchronizację telefonu z systemem multimediów.

Uwaga: jeżeli żaden telefon nie jest zsynchronizowany z systemem multimedialnym, niektóre menu są wyłączone.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

Powiązanie pierwszego telefonu

Aby korzystać z funkcji głośnomówiącej, zsynchronizuj telefon komórkowy Bluetooth® z systemem multimediów pojazdu. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth® telefonu komórkowego jest włączona, a telefon ma status „widoczny”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat włączenia widocznego statusu telefonu skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu.

W zależności od modelu telefonu potwierdź lub wprowadź kod połączenia Bluetooth®, aby zsynchronizować urządzenie z systemem multimediów.

Telefon może zażądać zezwolenia na udostępnianie kontaktów, spisu połączeń oraz mediów.

Należy zaakceptować wymianę, aby te informacje były dostępne w systemie multimediów.

„Tryb Discovery”

Gdy system multimediów wyszukuje telefon, naciśnij przycisk „Tryb Discovery”, aby system multimediów stał się widoczny dla innych urządzeń Bluetooth® w ograniczonym czasie.

Aby sprawdzić listę kompatybilnych telefonów, wyświetlić stronę https://easyconnect.renault.com.

Z menu głównego systemu multimediów:

- nacisnąć „Telefon”. Na ekranie pojawia się komunikat z propozycją synchronizacji telefonu;

- nacisnąć „Tak”. System multimediów wyszukuje telefony z włączonym Bluetooth® w pobliżu;

- wybrać telefon z listy.

- Wybierz funkcje do powiązania:

- funkcja głośnomówiąca 2: dostęp do książki telefonicznej, nawiązywanie i odbieranie połączeń, dostęp do spisu połączeń itd.;

- funkcja Media 3: dostęp do kolekcji muzyki.

- Kliknąć „Tak”.

Uwaga: lampka ostrzegawcza na ikonie funkcji wskazuje stan funkcji (włączona/wyłączona).

Teraz telefon jest powiązany z systemem multimediów.

Powiązanie nowego telefonu

Aby powiązać nowy telefon z systemem:

- aktywuj połączenie Bluetooth® w telefonie i ustaw jego status na „widoczny”;

- W menu głównym systemu multimediów kliknąć „Telefon”, „Ustawienia”, „Lista zsynchronizowanych urządzeń”, następnie „Dodaj urządzenie” w dolnej części ekranu.

Na ekranie pojawia się komunikat z żądaniem potwierdzenia wyszukiwania urządzeń.

- Zatwierdzić, naciskając „Tak”.

System multimediów wyszukuje telefony z włączonym Bluetooth® w pobliżu;

- Wybrać telefon z listy;

- wybierz funkcje, które mają zostać zsynchronizowane:

- Funkcja głośnomówiąca 2: dostęp do książki telefonicznej, nawiązywanie i odbieranie połączeń, dostęp do spisu połączeń itd.

- Funkcja Media 3: dostęp do kolekcji muzyki.

- Kliknąć „Tak”.

Uwaga: lampka ostrzegawcza na ikonie funkcji wskazuje stan funkcji (włączona/wyłączona).

Teraz telefon jest powiązany z systemem multimediów.

W zależności od modelu telefonu potwierdź lub wprowadź kod połączenia Bluetooth®, aby zsynchronizować urządzenie z systemem multimediów.

Telefon może zażądać zezwolenia na udostępnianie kontaktów, spisu połączeń oraz mediów.

Należy zaakceptować wymianę, aby te informacje były dostępne w systemie multimediów.

Uwaga: system multimediów może zapamiętać aż sześć telefonów.

Można powiązać dwa telefony jednocześnie: jeden na potrzeby korzystania z multimediów, a drugi na potrzeby telefonowania.

Usunięcie powiązania telefonu

Aby usunąć powiązanie telefonu z systemem multimediów:

- W menu głównym nacisnąć „Telefon”, „Ustawienia” i „Lista urządzeń”;

- Na liście zsynchronizowanych telefonów w menu „Lista zsynchronizowanych urządzeń” nacisnąć przycisk menu kontekstowego, następnie wybrać „Usuń urządzenia”.

- wybierz urządzenie lub urządzenia do usunięcia z listy telefonu, następnie naciśnij przycisk „Usuń”.

Uwaga: aby usunąć wszystkie zsynchronizowane urządzenia, kliknąć przycisk menu kontekstowego, następnie „Wybierz wszystkie” i „Usuń”.

Telefon

Jak przyporządkować smartfona z systemem Android?

Jak przyporządkować iPhone'a?

Jak przyporządkować Windows Phone?

Jak przyporządkować drugie urządzenie?

Jak przeprowadzić przyporządkowanie z telefonu z systemem Android?

Jak odłączyć lub usunąć urządzenie?