Powrót do listy

R-LINK STORE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „R-Link Store"

Na ekranie powitalnym naciśnij przycisk „Menu”, „Aplikacje”, a następnie „R-Link Store”, aby uzyskać dostęp do sklepu online. Umożliwia zakup aplikacji, usług oraz treści. R-Link Store jest dostępny bezpośrednio z poziomu systemu multimediów lub z poziomu komputera podłączonego do Internetu (po aktywacji usług).

Uwaga:

- pobierana jest opłata za niektóre usługi i aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ogólnymi warunkami sprzedaży;

- niektóre produkty mogą być zakupione w sklepie R-Link Store wyłącznie za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu. W takim przypadku wyświetla się komunikat ostrzegawczy. Odpowiednie informacje zawiera punkt „Pobieranie i instalowanie aplikacji z komputera” w tym rozdziale.

Pobieranie i instalacja aplikacji z R-Link Store

Dostępne aplikacje są podzielone na trzy karty:

- „Gotowe”: wyświetla wybrane aplikacje;

- „Najlepsze aplikacje” klasyfikuje aplikacje według popularności;

- „Kategoria” wyświetla aplikacje podzielone według typów (rozrywka, mapy itd.).

Wybrać aplikację, aby uzyskać jej opis.

Menu kontekstowe 1 umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- „Moje produkty” to zestawienie zakupionych produktów oraz daty wygaśnięcia terminu subskrypcji danych produktów;

- Funkcja „Aktualizacje” umożliwia wyszukiwanie dostępnych aktualizacji dla zainstalowanych aplikacji, usług i treści;

- „Nota prawna”: informacje prawne dotyczące R-Link Store.

Można wyszukiwać aplikacje na R-Link Store. W tym celu naciśnij przycisk 2 „Szukaj”, następnie wprowadź całą lub częściową nazwę szukanej aplikacji.

R-Link Store jest dostępny wyłącznie po aktywacji usług, gdy pojazd stoi.

Aby uzyskać więcej informacji, w zależności od kraju wyświetlić stronę https://easyconnect.renault.com.

System multimediów oferuje płatność za pośrednictwem konta „My Renault”.

Naciśnij „Zakup”, zaakceptuj ogólne warunki sprzedaży R-Link Store, następnie dokonaj płatności.

Uwaga: jeżeli aplikacja jest zbyt duża, przycisk „Zakup” zostanie zastąpiony ikoną „Błąd zakupu przez Internet”. Odpowiednie informacje zawiera punkt „Pobieranie i instalowanie aplikacji z komputera” w niniejszym rozdziale.

Płatność z rachunku My Renault

Aby wykonać płatność za pomocą konta „My Renault”:

- Wprowadź adres e-mail i hasło do konta, następnie naciśnij przycisk „OK”.

- wybierz kartę bankową spośród kart już powiązanych z kontem lub dodaj kartę;

- Uzupełnij dane bankowe, następnie kliknij przycisk „Zatwierdź”.

Pobieranie aplikacji rozpocznie się natychmiast. Po pobraniu aplikacji jej ikona pojawi się w menu „Moje aplikacje”.

Cecha szczególna:

- wymagany jest poprawny adres e-mail. Na ten adres zostanie wysłana faktura oraz instrukcje użytkowania i instalacji dotyczące zakupionej aplikacji;

- aby skorzystać z tego typu płatności, najpierw należy utworzyć konto My Renault. Patrz „Tworzenie konta My Renault” w tym rozdziale.

Uwaga: czas pobierania aplikacji zależy od rozmiaru aplikacji i jakości sygnału sieci mobilnej.

Płatność kartą bankową

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa nie można wprowadzić danych karty bezpośrednio z pojazdu. Aby uzyskać więcej informacji, wyświetl menu „Pomoc” menu 3 z poziomu konta „My Renault”.

Pobieranie i instalacja aplikacji z komputera

Można pobierać aplikacje na swój komputer połączony z Internetem (zwłaszcza w przypadku dużych plików). Można również zarządzać produktami z poziomu komputera i przenieść je do systemu multimediów za pośrednictwem pamięci USB lub karty SD, w zależności od pojazdu.

Uwaga:

- pamięć USB (lub karta SD) musi być sformatowana w formacie FAT32 i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 32GB;

- pamięć USB nie jest częścią wyposażenia systemu;

- takie produkty można kupić tylko za pośrednictwem komputera przez witrynę www.myrenault.com.

Tworzenie konta na stronie internetowej My Renault

Aby kupić i pobrać aplikacje przez komputer podłączony do Internetu na stronie www.myrenault.com, należy najpierw utworzyć konto My Renault:

- z poziomu komputera podłączonego do Internetu, otworzyć nawigację, przejść do strony www.myrenault.com i wybrać swój kraj;

- Kliknąć przycisk „Rejestracja” i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Po utworzeniu konta i zarejestrowaniu pojazdu w My Renault, możesz przeglądać katalog aplikacji i wyszukiwać aktualizacje produktu.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji, wyświetlić menu „Pomoc” 3 lub skontaktować się z ASO.

Instalacja aplikacji za pomocą urządzeń zewnętrznych (pamięć USB lub karta SD)

Podłączyć zewnętrzne urządzenie do przechowywania danych (pamięć USB lub kartę SD) do gniazda w samochodzie. System multimedialny rejestruje dane systemu nawigacji w zewnętrznym urządzeniu do przechowywania danych, co umożliwia witrynie R-Link Store określenie aktualizacji dostępnych dla systemu nawigacji.

Po zakończeniu procesu rejestracji danych można odłączyć pamięć USB od systemu multimediów.

Ekrany przedstawione w instrukcji nie wchodzą w zakres umowy.

Wyszukiwanie aktualizacji

Połączyć się z kontem My Renault, wybrać „Dostęp do wszystkich moich usług”, następnie „Zarządzanie aplikacjami”, aby uzyskać dostęp do aktualizacji 4 za pośrednictwem witryny R-Link Store.

Podłączyć zewnętrzne urządzenie do przechowywania danych (pamięć USB lub kartę SD) do komputera. System multimediów wykrywa nowe aplikacje i instaluje je automatycznie.

Uwaga:

- podczas synchronizacji proponowana jest instalacja oprogramowania R-LINK Toolbox. Należy zainstalować oprogramowanie, aby umożliwić pobieranie produktów i aktualizacji na zewnętrzne urządzenie do przechowywania danych.

- aktualizacje wewnętrznego oprogramowania systemu multimedialnego nie są możliwe do chwili podłączenia komputera do Internetu;

- aby uzyskać więcej informacji, wyświetl menu „Pomoc” 3 lub skontaktuj się z ASO;

- po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej (pamięć USB lub karta SD) do pojazdu nie należy wykonywać żadnych czynności w systemie multimedialnym ani urządzeniach podłączonych do pojazdu (telefon, system audio, multimedia itp.), ponieważ może to zatrzymać proces aktualizacji.

Zarządzanie informacjami osobistymi

Ustawianie parametrów początkowych systemu

Aby zresetować wszystkie ustawienia systemowe i/lub usunąć wszystkie osobiste dane, w menu głównym wybierz „System”, następnie naciśnij przycisk menu kontekstowego „Zerowanie całkowite” i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Wymiana danych

Można zezwolić na wymianę danych lub odrzucić taką możliwość po uruchomieniu systemu. W menu „Moje aplikacje” wybrać „Ustawienia aplikacji”, następnie „Polityka prywatności”. Menu umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji udostępniania danych.

Opisane usługi mogą być niedostępne.

Usuwanie danych bankowych

Podczas dokonywania zakupu w sklepie R-Link Store system może poprosić o zapisanie danych bankowych. W takim przypadku dane zostają zapisane na osobistym koncie My Renault.

Dane można usunąć przez stronę sklepu R-Link Store za pośrednictwem konta My Renault lub bezpośrednio z pojazdu. W tym celu należy nacisnąć 5, aby skasować wybrane dane bankowe. Dane bankowe są natychmiast usuwane.

Uwaga:

- aby móc usunąć dane bankowe, pojazd należy podłączyć do sieci komórkowej.

- dane bankowe nigdy nie są zapisywane z poziomu pojazdu.